Công bố các quyết định kiện toàn Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thị xã Đông Triều

01/11/2022 21:38

Chiều 1/11, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức công bố các quyết định về đổi tên Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thị xã thành Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thị xã Đông Triều và các quyết định về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo của đảng bộ. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh buổi lễ 


Tại buổi lễ, lãnh đạo Cơ quan Tổ chức, Nội vụ đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về việc đổi tên Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thị xã thành Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thị xã Đông Triều và các quyết định về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo của đảng bộ. Theo đó, đồng chí Phạm Thị Biển, Thị uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã được chỉ định chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Trần Văn Viết, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TX được chỉ định chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Nguyễn Văn Cần, Chuyên viên cơ quan Tổ chức- Nội vụ thị xã; Phạm Đức Cường, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Vĩnh Thắng; Nguyễn Văn Luyến, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TX, Bí thư Chi bộ Công ty Môi trường Đông Khê được chỉ định là Ủy viên BCH Đảng bộ. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công đã chúc mừng Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thị xã Đông Triều và các đồng chí đã được chỉ định, chuẩn y tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ các chức vụ lãnh đạo của Đảng ủy. Đồng chí cũng đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của các đơn vị kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của thị xã trong thời gian qua. Việc đổi tên Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thị xã thành Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thị xã Đông Triều sẽ góp phần đưa tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trở thành hạt nhân chính trị, đóng vai trò quyết định giúp doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.Trao các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về việc đổi tên Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thị xã thành Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thị xã Đông Triều và các quyết định về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo của đảng bộ


Để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cũng như hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 06/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và Đề án về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân trên địa