Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu

26/10/2022 20:25

"Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu" là một trong những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công tại hội nghị Thường trực Thị ủy giao ban với các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, Bí thư Đảng uỷ các xã, phường về đánh giá kết quả công tác tháng 10 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới diễn ra chiều nay, 26/10. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

Quang cảnh hội nghị 


Trong tháng 10, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sớm cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kết luận số 1202-KL/TU ngày 20/7/2022 và Kết luận số 1252-KL/TU ngày 03/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tình hình kết quả công tác 6 tháng và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội... Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của thị xã, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; chăm lo tốt cho các mặt đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ kết luận hội nghị 


Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy ghi nhận nỗ lực của các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, Bí thư Đảng uỷ các xã, phường đã tích cực chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thị ủy cũng chỉ ra thời gian qua trên địa bàn cũng còn một số vấn đề cần quan tâm. Đó là tiến độ thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới còn chậm so với yêu cầu. Công tác tổ chức quán triệt triển khai, sơ kết các nghị quyết, kết luận tại cơ sở còn chưa đảm bảo về thời gian, chất lượng chưa cao. Công tác xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở còn hạn chế. Tình hình giải quyết đơn thư tại một số địa phương còn chậm, chưa triệt để, còn để phát sinh kéo dài. Công tác GPMB, tái định cư chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Số vụ tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu: Về công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền cần rà soát, nắm, định hướng tình hình, thông tin, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thông tin xấu độc, sai sự thật, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; nêu gương trong cán bộ Đảng viên; tập trung tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” theo Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với công tác dân vận, quan tâm tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11/2022) tạo gắn kết trong nhân dân; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; các mô hình dân vận khéo phải phát huy thực sự hiệu quả.

Về công tác kiểm tra giám sát cần tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2022. Trong công tác phát triển Đảng quan tâm đến đề án phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, tạo nguồn từ đội ngũ công nhân và rà soát công tác đào tạo cán bộ các cấp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, GPMB, công cuộc chuyển đổi số…

Về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu quan tâm đến các chỉ tiêu trong đó chú trọng tiêu chí sản xuất; tổ chức học tập kinh nghiệm trồng cây ăn quả để thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả tập trung. Ngoài ra cần quan tâm công tác GPMB các dự án, quản lý tài nguyên đất đai; quản lý quy hoạch xây dựng; triển khai đảm bảo thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thị xã năm 2022; công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đảm bảo ATGT; an ninh tôn giáo…

 

Thu Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 4995407