Đông Triều: Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

25/10/2022 19:45

Chiều ngày 25/10, TX Đông Triều đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) với chủ đề "Khát vọng xây dựng Thành phố Đông Triều phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Phạm Hồng Thắng - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã cùng các đồng chí trong Thường trực Thị uỷ - Thường trực HĐND - Thường trực UBND thị xã.

Quang cảnh lễ phát động Đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy yêu cầu: Để đợt thi đua này cũng như các hoạt động kỷ niệm có hiệu quả, thiết thực, chuyển biến thực sự, sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tổ chức phong phú, sinh động, thiết thực, có chiều sâu các hoạt động chào mừng thành lập thành phố Đông Triều và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh nhằm thu hút đông đảo nhất các tầng lớp nhân dân tham gia; đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, huy động tối đa nguồn lực xã hội hoá; tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, “kỷ luật và đồng tâm”, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về đất nước, Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới, cũng như lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; tạo động lực mạnh mẽ xây dựng Đông Triều trở thành thành phố và là điển hình nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên toàn quốc; Quá trình phát động, tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt phải gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã lựa chọn triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu hoặc 01 công trình thiết thực để tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị; Triển khai các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo Bác”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng chí Bí thư Thị ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của thị xã làm nòng cốt, hạt nhân lan toả trong các phong trào thi đua yêu nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt với mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, nội dung thi đua gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Ngoãn phát biểu phát động thi đua

Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và chào mừng thành lập thành phố Đông Triều với chủ đề “Khát vọng xây dựng thành phố Đông Triều phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thời gian thi đua từ ngày 26/10/2022 đến ngày 30/10/2023 với những nội dung trọng tâm, như: Cơ quan, đơn vị, địa phương trong thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai với những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 2023 và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV đã đề ra; Các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nội lực của nhân dân, mỗi phong trào thi đua phải xác định được chủ đề, mục đích, ý nghĩa, nội dung và tiêu chí cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và lợi ích của người lao động; Mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị cần xác định các công trình trọng điểm, các phần việc cần tập trung chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ; lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu hoặc 01 công trình thiết thực chào mừng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thị xã Phấn đấu hoàn thành 4 dự án, công trình tiêu biểu để gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và chào mừng thành lập thành phố Đông Triều,đó là: Quảng trường trung tâm thị xã Đông Triều; Nhà máy sản xuất nước giải khát và thực phẩm Thủy An Việt tại xã Thủy An; Công viên nghĩa trang nhân dân tại xã An Sinh; Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hồ Thiên; Phấn đấu xây dựng Đông Triều trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn quốc và là thành phố phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Thay mặt Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền; cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động; cộng đồng các Doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã tích cực thi đua lập thành tích cao nhất xây dựng thành phố Đông Triều phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của tỉnh Quảng Ninh; hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

 

Các cụm, khối thi đua của thị xã ký kết giao ước thi đua

Tại lễ phát động, các cụm, khối thi đua của thị xã đã ký kết giao ước thi đua thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và chào mừng thành lập thành phố Đông Triều.

Đinh Yến- Lê Đại


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12377
Đã truy cập: 6189969