Đông Triều tham dự hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh uỷ

24/10/2022 19:57

Ngày 24/10, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến báo cáo tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo và giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/10/2021 của HĐND tỉnh. Dự hội nghị tại phía điểm cầu trực tuyến của thị xã có các đồng chí: Nguyễn Văn Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thời gian qua tỉnh đã tập trung ưu tiên dành nguồn lực lớn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/10/2021 của HĐND tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm điểm tiến độ triển khai từng tiêu chí, chỉ tiêu trong chương trình. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy đã dành nhiều thời gian đi cơ sở để kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình triển khai và kịp thời có những chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn. Tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, kết luận làm cơ sở hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai xây dựng NTM hiệu quả. MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động phát triển sản xuất...

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến của thị xã

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận cao của cộng đồng, nhất là người dân, các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo QP-AN vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hảo đảo, giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/10/2021 của HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo chung của tỉnh và tăng đều ở các địa phương.

Các cơ chế, chính sách cụ thể thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các chính sách an sinh về y tế, giáo dục, giảm nghèo, tín dụng chính sách xã hội được triển khai đảm bảo kịp thời, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được duy trì và phát huy hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo và giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/10/2021 của HĐND tỉnh trên toàn tỉnh.

Tuy nhiên, để chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh cũng như các chỉ đạo của tỉnh đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu người dân ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo có chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, không chỉ thoát nghèo bền vững, người dân có thể cuộc sống khá giả hơn, vươn lên làm giàu từ lợi thế tự nhiên của địa phương; Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp huyện, cấp cơ sở. Trong đó, cấp ủy chính quyền các cấp phải căn cứ thực tiễn địa phương và mục tiêu đại hội cấp mình đặt ra để xây dựng mục tiêu, giải pháp cho từng năm, từng giai đoạn. Cụ thể, trong giai đoạn 2022-2023, cần có giải pháp để phát triển sản xuất, hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; giai đoạn 2023-2024, cần có giải pháp để các hộ dân không tái nghèo, nâng cao mức thu nhập cho người diện cận nghèo.

Tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 19 kết hợp với sơ kết chương trình OCOP giai đoạn từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ giai đoạn tới để tiếp tục phát huy thương hiệu, vùng sản xuất hàng hóa đã được gây dựng nên. Quan tâm hơn nữa tới phát triển giáo dục, nhất là giáo dục vùng khó  để giáo dục ở vùng này có điều kiện phát triển mới, gắn đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Cùng với tập trung hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, từ nay đến cuối năm, các địa phương cần tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo chất lượng.

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 88
Đã truy cập: 4995493