Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc tại thị xã Đông Triều

14/10/2022 14:52

Ngày 13/10, Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với  Thị ủy Đông Triều về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và một số nội dung công tác cán bộ Thị ủy Đông Triều. Làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị 


Ngay từ đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình công tác và Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ hàng năm, Ban thường vụ Thị ủy Đông Triều đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và cụ thể hóa, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách, theo dõi các đảng bộ, chi bộ, đi cơ sở nắm tình hình, dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở, chi bộ, nhất là bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, từng bước củng cố mô hình tổ chức đảng, các cấp ủy, và đội ngũ cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được triển khai thực hiện theo quy định, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Cấp ủy cơ sở, chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng theo quy chế làm việc, nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được quan tâm.

Sau khi kiểm tra nội dung giám sát trên tại 2 địa phương Bình Khê và Mạo Khê, Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Thị ủy Đông Triều cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: Bám sát các chỉ đạo, Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, xây dựng lộ trình, tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; quan tâm phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng ở doanh nghiệp, ở các thôn, khu;  quy hoạch cán bộ đảm bảo hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài…..

Huyền Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1676
Đã truy cập: 4997081