Đông Triều sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2022 đề ra

30/09/2022 21:04

“ Các nhiệm vụ quý IV của năm 2022 rất quan trọng, sẽ quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của cả năm. Do vậy, các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần tập trung rà soát hết các nội dung, kiểm đếm công việc còn tồn đọng, hạn chế để có các giải pháp quyết liệt, cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra….” là nội dung nhấn mạnh trong kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022 của UBND thị xã đã diễn ra vào chiều ngày 30/9. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Khắc Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thị ủy, lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. 

Quang cảnh phiên họp


Tại phiên họp, UBND thị xã đã thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã  9 tháng; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2022.

Theo đó 9 tháng qua, các cấp Chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Thị ủy, HĐND thị xã để triển khai nhiệm vụ năm 2022; bám sát tình hình thực tiễn để tích cực, chủ động linh hoạt, sáng tạo vừa thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số. Qua đó tình hình kinh tế - xã hội  thị xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Tiêu biểu là, công tác phòng chống dịch Covid -19, tiêm phòng vacxin tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả; hoàn thành chiến dịch tiêm vacxin diện rộng toàn dân mũi 1, 2, 3 và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiệu quả, vững vàng bước vào năm học mới 2022 - 2023; triển khai tiêm vacxin mũi 4 (liều nhắc lại) theo kế hoạch của UBND tỉnh

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã theo giá so sánh năm 2010 ước đạt gần trên 20.984 tỷ đồng, đạt 74% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao; tăng trên 15 % so với cùng kỳ; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát triển, là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thị xã; lĩnh vực dịch vụ - du lịch tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ. Thu ngân sách ước đạt gần 1.584 tỷ đồng, bằng gần 84% dự toán tỉnh giao, bằng trên 79% dự toán thị xã giao sau điều chỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo; dịch bệnh trong gia súc gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo; 03 năm liên tiếp, thị xã Đông Triều dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX (2019 - 2021); lần đầu tiên năm 2021, thị xã Đông Triều xếp thứ nhất toàn tỉnh về chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân SIPAS và xếp thứ hai về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI; đẩy nhanh triển khai thực hiện việc chuyển đổi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

Đồng thời đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt; các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; tiếp tục thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư triển khai các dự đầu tư ngoài ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết. Quốc phòng an ninh được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tổ chức điểm thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại xã Việt Dân. Việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, công chức cơ bản thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Tại phiên họp thường kỳ  chiều nay, UBND thị xã cũng đã thông qua một số nội dung gồm: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý IV năm 2022; Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thị xã Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo Nghị quyết số 09/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với Nghị quyết số 06/2021 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã kết luận tại hội nghị


Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương, ghi nhận về những kết quả đã đạt được.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Các nhiệm vụ quý IV rất quan trọng, sẽ quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của cả năm. Do vậy, các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần tập trung rà soát hết các nội dung, kiểm đếm công việc còn tồn đọng, hạn chế để có các giải pháp quyết liệt, cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể về nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nêu rõ: Gắn với các hoạt động chào mừng kỉ niệm 60 thành lập tỉnh và sự kiện trọng đại của thị xã, các cơ quan, phòng ban chuyên môn của thị xã và các địa phương cần tập trung rà soát, chủ động lập dự toán các nhiệm vụ chi thường xuyên theo định mức và các nhiệm vụ ngoài chi thường xuyên gửi phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, tham mưu để UBND thị xã sớm báo cáo, đề xuất với tỉnh nhằm đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện tổ chức các hoạt động. Đồng thời, các xã, phường cũng cần quan tâm tập trung chỉnh trang trụ sở, khuôn viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Liên quan đến công tác thực hiện dự toán thu chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã giao cho các cơ quan, phòng ban chuyên môn của thị xã và các địa phương phối hợp rà soát, tham mưu UBND thị xã có các giải pháp linh hoạt, đồng bộ, sáng tạo nhằm đảm bảo về nguồn thu và đảm bảo cân đối giữa thu – chi ngân sách trên địa bàn. Đồng thời giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ từng công trình, dự án và kết quả khối lượng giải ngân các hạng mục công trình để có các giải pháp nhằm thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, tham mưu UBND thị xã về xây dựng lộ trình đối với đơn vị địa phương sẽ thực hiện kế hoạch tự chủ ngân sách trong thời gian tới.

Giao cho các cơ quan, phòng ban chuyên môn của thị xã có liên quan tiếp tục bám nắm, chủ động tham mưu UBND thị xã kịp thời giải quyết vướng mắc khó khăn nếu có trong quá trình triển khai thực hiện san lấp mặt bằng, thi công các dự án, công trình trên địa bàn. Riêng đối với các dự án công trình vốn ngoài ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã giao Phòng Quản lý Đô thị thị xã và các cơ quan phòng ban chuyên môn có liên quan của thị xã chủ động phối hợp rà soát các danh mục, lên danh sách tham mưu UBND thị xã có phương án thứ tự ưu tiên hỗ trợ và xây dựng biểu tiến độ để có kế hoạch cụ thể cho các công trình dự án nhằm đảm bảo thời gian hỗ trợ cho các nhà đầu tư nhanh nhất.

Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm khác cần triển khai trong thời gian tới, như: Tập trung rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho Diễn tập khu vực phòng thủ diễn ra trong thời gian tới tại địa phương; Tiếp tục tăng cường làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra giám sát. Phối hợp xây dựng các phương án có tính chủ động từ sớm từ xa, trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ và cháy rừng. Siết chặt quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương….

Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 4872271