Đông Triều biến thách thức thành cơ hội để thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác

28/09/2022 22:56

“ Trong thời gian tới, thị xã Đông Triều sẽ nỗ lực khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc để biến những thách thức thành cơ hội thực hiện có hiệu quả trên toàn diện  các lĩnh vực công tác”….là nội dung mà đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã nhấn mạnh sau khi nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy nghe, cho ý kiến về tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 28/9. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy; Các đồng chí đại diện một số phòng, ban Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo đại diện một số cơ quan, phòng ban chuyên môn của thị xã Đông Triều.

Quang cảnh hội nghị 


Theo báo cáo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, 9 tháng qua, Thị ủy – HĐND – UBND thị xã Đông Triều đã tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể là, công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được kiểm soát có hiệu quả, giữ địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới; Chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng toàn dân đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả và đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn, đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới; Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất. Kinh tế phục hồi nhanh, rõ nét, tổng giá trị sản xuất ước đạt 74% so với mục tiêu Nghị quyết, tăng trên 15% so với cùng kỳ; Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách đạt khá với tổng thu ước đạt gần 1523 tỷ đồng, bằng trên 80% dự toán tỉnh giao và bằng 77% dự toán thị xã sau điều chỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo, tiếp tục là địa phương đi đầu về xây dựng nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Các dự án trọng điểm  trên địa bàn thị xã thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, đảm bảo; Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa xã hội, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư. Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao về những kết quả mà thị xã Đông Triều đã đạt được. Đồng thời đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương cần triển khai trong thời gian tới. Đó là phát triển trên cơ sở đoàn kết trong nội bộ, trong tư tưởng lãnh đạo của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân; Phải có cách nhìn tổng thể, toàn diện về lý và tình, có nhân văn trong xử lý tình huống để ổn định địa bàn.

Chỉ ra nhiệm vụ cụ thể đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung rà soát công việc liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã Đông Triều; Đồng thời cũng cần tập trung rà soát công việc liên quan đến các Kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Rà soát các Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế thi tuyển ... để xem xét những điểm mới có thể vận dụng vào triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương. Tập trung rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ toàn địa bàn thị xã, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều ủy quyền cho các xã, phường quản lý ( nhất là rà soát về trình độ đào tạo, kinh nghiệm, năng lực công tác ) để tính toán chuẩn bị công tác cán bộ cho giai đoạn mới, giai đoạn 2025 - 2030. Rà soát, đánh giá mô hình Bí thư Cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án của tỉnh về “ Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” sau khi Tỉnh ủy ban hành Đề án.

Về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý, địa phương cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, tính toán giữa đảm bảo tiêu chí thu ngân sách với nuôi dưỡng nguồn thu năm sau. Rà soát, đánh giá thực trạng và có các giải pháp nâng cao chỉ tiêu an sinh xã hội địa phương ( giáo dục, y tế, các thiết chế văn hóa). Đồng thời cần chuẩn bị tư thế từ sớm, từ xa ( Công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, định hướng lớn, thu hút đầu tư… ) đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương trên quan điểm phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, kiểm tra giám sát. Làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó có rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho Diễn tập khu vực phòng thủ diễn ra trong thời gian tới tại địa phương…..

Đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy tiếp thu ý kiến phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe phát biểu của đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu nói trên của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy để vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy đã giao Văn Phòng Thị ủy tiếp thu các nội dung, hoàn thiện báo cáo. Đồng thời bổ sung thêm dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 để đưa ra thảo luận, xin ý kiến tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã sắp tới.

Trên cơ sở nội dung phân tích cụ thể về thực trạng, những vướng mắc khó khăn và giải pháp khắc phục của địa phương, tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy cũng khẳng định: Cùng với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, thì trong thời gian tới, thị xã Đông Triều sẽ nhìn thẳng vào sự thật, nỗ lực khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc để biến những thách thức thành cơ hội, thực hiện có hiệu quả trên toàn diện các lĩnh vực công tác, xây dựng quê hương Đông Triều phát triển đi lên, ngày càng giàu đẹp, văn minh…..

Chiều cùng ngày ( 28/9), Ban Thường vụ Thị uỷ cũng đã nghe và cho ý kiến về Đề án " phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030".

Trần Thuyết- Thu Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20571
Đã truy cập: 5870725