Thường trực HĐND thị xã giám sát công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã

20/09/2022 09:36

Chiều ngày 19/9, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã do đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên- Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã để giám sát công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Dũng- Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã.

Quang cảnh hội nghị 


Theo báo cáo tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức (CBCC) của các phòng, ban thị xã và UBND các xã, phường cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, công tác quản lý, sử dụng biên chế của UBND thị xã từng bước được nâng lên về trình độ chuyên môn, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được thực hiện nghiêm túc việc cử cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên  trách đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo công khai, dân chủ và theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc bố trí, sử dụng, luân chuyển CBCC được quan tâm chỉ đạo  thực  hiện một cách  hợp lý, nhằm từng bước đưa cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách vào các vị trí công tác phù hợp chuyên môn đào tạo, để rèn luyện, thử thách, chuẩn bị cho việc giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh quy hoạch. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong giải quyết các công việc của cơ quan và của người dân,  doanh  nghiệp, góp phần vào kết quả chung phát triển kinh tế - xã  hội tại địa phương. 

Giai đoạn 2021- 2022 số biên chế công chức được HĐND tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh giao cho thị xã cụ thể 2020: 79 biên chế, năm 2021: 78 biên chế và năm 2022 là 80 biên chế, số biên chế năm 2022 tăng 02 biên chế so với năm 2021, tăng 01 biên chế so với năm 2020. Về biên chế công chức năm 2022 là 2.318 biên chế giảm 07 biên chế so với năm 2021: 2.325. Hàng năm UBND thị xã đều ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức như nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; chế độ nghỉ hưu, thôi việc, công tác kỷ luật và chế độ chính sách cho hợp đồng 68 đều được đảm bảo kịp thời, đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên hiện nay việc tinh giản biên chế là áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khó khăn trong công tác tự chủ của một số đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh tế chi thường xuyên nên ảnh hưởng đến việc chi trả chính sách tiền lương, phúc lợi đối với viên chức, người lao động. Phân cấp quản lý cán bộ chưa phù hợp với tình hình thực tiễn,….

Bên cạnh đó UBND thị xã cũng kiến nghị một số đề xuất như việc bổ sung số biên chế đã giảm; có hướng dẫn cơ sở giáo dục công lập thu tiền từ việc tổ chức các hoạt động giáo dục để thực hiện tự chủ phần chi trả lương cho người hưởng lương ngoài ngân sách nhà nước; chế độ tiền lương, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố,…..

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi giám sát thực tế tại một số trường học, phòng, ban chuyên môn của UBND thị xã.

Huyền Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 199
Đã truy cập: 4872381