Kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã Đông Triều khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

29/08/2022 22:33

Chiều ngày 29/8, HĐND thị xã Đông Triều khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Tám ( kỳ họp chuyên đề) để quyết định một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã; Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ toạ kỳ họp; Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã khoá XX; Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND các xã, phường trên địa bàn.

Quang cảnh kỳ họp 


Tại kỳ họp, HĐND thị xã nghe UBND thị xã trình bày các Tờ trình: Về việc đề nghị thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm thị xã Đông Triều; về việc phân bổ, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách thị xã năm 2022; về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thị xã Đông Triều và Tờ trình về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp. Các nghị quyết chuyên đề thông qua tại kỳ họp lần này sẽ là cơ sở để UBND thị xã tổ chức triển khai thực hiện phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV và Nghị quyết của HĐND thị xã về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ Tám - Kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã khoá XX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 100% các đại biểu HĐND thị xã đã nhất trí biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Ngọc Bằng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Ngọc Bằng yêu cầu:
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật và các nghị quyết của HĐND thị xã trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đầu tư công, giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2022 và những năm tiếp theo, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND thị xã tập trung giám sát, khảo sát, đánh giá tình hình thu, chi ngân sách… đảm bảo nguồn thu bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu mới từ thuế, phí, lệ phí gắn với thúc đẩy triển khai các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ tiền sử dụng đất, không khuyến khích tăng thu từ đất, tìm mọi cách tối đa hóa nguồn thu từ đất ngay từ khâu lập dự toán, gây mất cân đối chi thường xuyên; phải quản lý, sử dụng tài nguyên đất thật sự tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, không để xảy ra những sai phạm, vi phạm đáng tiếc liên quan đến đất đai, đầu tư công, thu - chi ngân sách.

Đối với các nguồn chi đầu tư phát triển phải giám sát chặt chẽ, thường xuyên hàng tháng phải có báo cáo với Thường trực HĐND để đôn đốc, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công gắn với khối lượng, chất lượng công trình, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; dàn trải, kéo dài, công trình kém chất lượng.

Đối với chi thường xuyên, tăng cường giám sát các khoản chi đã có trong dự toán, nhất là thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác nhưng chưa phân khai hoặc đã phân khai nhưng không thể giải ngân được để kịp thời kiến nghị; Tăng cường giám sát sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục và Đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đánh giá kết quả triển khai thực hiện, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu của đề án.

Đối với UBND thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác điều hành, quản lý ngân sách năm 2022 và các năm tiếp theo theo đúng các chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, nhất là các biện pháp chống thất thu. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Phấn đấu năm 2022 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, tăng thu ngân sách với cơ cấu nguồn thu hợp lý, bền vững. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách địa phương năm 2022. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, các nhiệm vụ chi chậm triển khai; chỉ bổ sung ngân sách ngoài dự toán đối với các trường hợp thật sự cần thiết.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, đầu tư; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư trong việc lập và chấp hành dự toán được giao; quản lý chặt chẽ, toàn diện, theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả dự án.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước và đầu tư công, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đúng tiến độ tỉnh và Hội đồng nhân dân thị xã đã giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư công, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách trong đầu tư công.

Đối với Đề án phát triển giáo dục và Đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hàng năm, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu của đề án.

Sau kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các ngành, các xã, phường và đại biểu HĐND thị xã cần tổ chức tốt công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khoá XX tới cử tri và nhân dân trong thị xã để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND thị xã./.

Đinh Yến- Ngô Hưng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 275
Đã truy cập: 4872457