Phòng GD&ĐT thị xã: Bồi dưỡng chuyên môn hè 2022

24/08/2022 20:54

Trong các ngày 22,23,29,30 và 31/8, Phòng GD&ĐT thịtổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè 2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn thị xã.

Thực hành các kỹ năng, phương pháp dạy học cho trẻ

Tham gia các lớp bồi dưỡ
ng, gần 900 cán bộ, giáo viên đến từ các trường mầm non trên địa bàn thị xã đã được bồi dưỡng về các nội dung: Thực hành xây dựng kế hoạch phát triển chương trình GDMN; Đánh giá thực hiện chương trình GDMN; Công tác quản lý nhà trường; Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến: Montessori, Stem; Xây dựng các phương án tổ chức dạy học khi dịch bệnh (thiên tai) xảy ra; Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái, khám phá khoa học, khám phá xã hội; Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học cho trẻ khuyết tật, xây dựng kế hoạch giáo dục, hồ sơ của nhà trường và giáo viên; Tích hợp nội dung an toàn giao thông “Tôi yêu Việt Nam” vào chương trình GDMN;Chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"; Công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Chẩn đoán tâm lý và phương pháp kỷ luật tích cực trong hành vi lệch chuẩn; Xử lý tình huống sư phạm trong giáo dục mầm non; Công tác giáo viên chủ nhiệm mầm non trong thời kỳ mới...

Thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở GDMN trên địa bàn thị xã cập nhật kiến thức, phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng GD&ĐT thị xã; Định hướng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ GDMN năm học 2022-2023 cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ được tiếp cận với nhiều hình thức bồi dưỡng khác nhau; tăng cường tính chủ động trong hoạt động tự bồi dưỡng; đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ trên địa bàn thị xã.

Đinh Yến- Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 379
Đã truy cập: 5877784