Mạo Khê, Thuỷ An, Hoàng Quế: Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

17/08/2022 12:53

Phường Mạo Khê

Chiều ngày 16/8, tại nhà văn hoá khu Vĩnh Trung, UBND phường Mạo Khê tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Dũng - Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Đỗ Đình Thạch - Phó trưởng Công an thị xã; đồng chí Hoàng Văn Đề - Ủy viên BTV Thị uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Mạo Khê cùng đông đảo nhân dân phường Mạo Khê.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tặng hoa chúc mừng ngày hội

Tại ngày hội, lãnh đạo phường Mạo Khê đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Mạo Khê đã chủ động phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động; chủ động xây dựng triển khai các mô hình, phong trào bảo vệ ANTQ, với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ ANTT; củng cố nhiều tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT ở mỗi khu phố, cơ quan, đơn vị... phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH trên địa bàn; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" , được kết hợp chặt chẽ với các phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.. đã góp phần đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT.

Từ mỗi gia đình, khu phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học...đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng bảo vệ ANTT, qua đó góp phần quan trọng trong công cuộc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, TNXH, giữ vững ANCT - trật tự ATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng- Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Nhân dân và cán bộ phường Mạo Khê đã đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT; Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đoàn kết, chung tay, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng, ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại ngày hội đã phát động và ký kết giao ước thi đua bảo vệ ANTQ. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng của Bộ Công an, Công an tỉnh, UBND thị xã và UBND phường Mạo Khê. Trong khuôn khổ chương trình ngày hội còn có các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao góp phần tạo không khí đoàn kết, thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới.

Khu Nội Hoàng Đông ( Hoàng Quế)

Chiều ngày 15/8, khu phố Nội Hoàng Đông (phường Hoàng Quế) đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tới dự có lãnh đạo Công an thị xã; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ phường Hoàng Quế.

Khu Nội Hoàng Đông có tổng diện tích trên 227 ha, có 335 hộ với 1.320 nhân khẩu. Những năm qua, Chi bộ, Ban quản lý, Ban công tác mặt trận, các chi hội thành viên và nhân dân trong khu đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Do làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu, ủng hộ và tham gia nên công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và bài trừ tệ nạn trên địa bàn khu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình ANTT có nhiều chuyển biến rõ rệt; tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm, không có dư luận bức xúc trong nhân dân liên quan đến ANTT.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thế Biên - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế ghi nhận và biểu dương những kết quả mà khu Nội Hoàng Đông đã đạt được trong thực hiện phong trào " Toàn dân bảo vệ ANTQ" thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ vững ổn định ANTT, an toàn xã hội trong thời gian tới, địa phương cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đổi mới phương pháp, cách thức để phát động phong trào ở từng đoàn thể, tổ dân cư;  vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua;…

Tại ngày hội, nhân dân và cán bộ khu Nội Hoàng Đông đã được Công an tỉnh khen thưởng; 05 hộ gia đình chính sách và các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phường Hoàng Quế khen thưởng.

Nhân dịp này, các tổ dân cư trong khu Nội Hoàng Đông đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” những năm tiếp theo góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thôn Đạm Thủy, xã Thủy An


Chiều ngày 16/8, thôn Đạm Thủy (xã Thủy An) đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, đồng chí Đại tá Vũ Quý Cường – Phó Trưởng Công an thị xã; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ xã Thủy An.

Thôn Đạm Thủy có tổng diện tích 210ha với 21 tổ dân cư đoàn kết, có 665 hộ với 2.264 nhân khẩu. Xác định công tác bảo vệ ANTQ là mục tiêu, tiền đề của phát triển kinh tế - xã hội nên nhiều năm qua chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn và các chi hội, đoàn thể của thôn đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước và địa phương với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Do đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thôn có nhiều chuyển biến rõ rệt, tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm, không có ổ nhóm, điểm nóng và dư luận bức xúc trong nhân dân liên quan đến ANTT. Nhiều mô hình điển hình, tiên tiến đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia và đạt hiệu quả cao như “Tổ nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn ANTT ở cơ sở”, “Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng”…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đại tá Vũ Quý Cường – Phó Trưởng Công an thị xã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn thôn Đạm Thủy thời gian qua. Để ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa thiết thực nhất, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ xã Thủy An và cấp ủy, Ban quản lý thôn Đạm Thủy sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn luôn đoàn kết, chung sức, có nghĩa vụ tham gia phong trào bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tham gia thực hiện tốt phong trào tự quản tại gia đình gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự…

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó 02 cá nhân có nhiều năm đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ vinh dự được nhận kỉ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an; 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; 01 cá nhân được tặng Giấy khen của UBND thị xã; 13 tập thể và 20 cá nhân được UBND xã Thủy An biểu dương, khen thưởng.

Đinh Yến- Hồng Ngát


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 6201419