Đoàn giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã làm việc với Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch và chi bộ phòng Tài nguyên &Môi trường

09/08/2022 19:00

Ngày 9/8, Đoàn giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều do đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch và chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh"; công tác quản lý đất đai, đầu tư công trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Vũ Mạnh Huyền, Ủy viên BTV Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT – Thanh tra thị xã.

Đoàn giám sát làm việc với chi bộ Tài nguyên và Môi trường


Đoàn giám sát làm việc với Chi bộ Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có trách nhiệm tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.  Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc Đảng bộ cơ sở cơ quan Chính quyền. Chi bộ có tổng số 07 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt
. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chi bộ đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, tổng hợp đề xuất danh mục dự án của các chủ đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư dự kiến thực hiện trong năm tiếp theo để thẩm định khả năng cân đối vốn và báo cáo UBND thị xã xem xét trình HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương của năm sau, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu phát triển theo kế hoạch 05 năm và hàng năm của thị xã; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Các dự án đầu tư công dự kiến triển khai của năm sau đều đảm bảo đầy đủ các điều kiện và nguyên tắc phân bổ vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định 40 của Chính phủ. Về công tác phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển, giai đoạn 2020-2022, năm 2020 thực hiện giải ngân trên 823 tỷ đồng (đạt 98% kế hoạch vốn); năm 2021 thực hiện giải ngân trên 810 tỷ đồng (đạt 98% kế hoạch vốn); năm 2022, tính đến ngày 30/5, thực hiện giải ngân 643,7 tỷ đồng (đạt 41,% kế hoạch vốn).

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường luôn chủ động, nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn, phát hiện kịp thời và kiên quyết ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trái phép. Tập trung chỉ đạo và xử lý nghiêm túc vi phạm đối với các đối tượng vi phạm về quy định về quản lý đất đai, việc tập kết, kinh doanh, vận chuyển tài nguyên trái phép, đối tượng lợi dụng thực hiện dự án để tận thu tài nguyên khoáng sản trái phép; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân các đồng chí có trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp vi phạm góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở các chỉ tiêu được phân bổ trong các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Chi bộ đã chỉ đạo phòng tham mưu UBND thị xã Đông Triều đã tổ chức quản lý, sử dụng theo đúng chỉ tiêu được duyệt. Việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Giai đoạn 2020 – 30/5/2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp chính quyền từ thị xã đến cơ sở nghiêm túc thực hiện, trong bối cảnh thị xã đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm, phải thu hồi đất thực hiện công tác GPMB; Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với UBND các xã, phường giải quyết từng vụ việc cụ thể, đặc biệt các vụ có tính chất phức tạp, kéo dài; chủ động kiểm tra, rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc đúng quy định; hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ phòng tham mưu cơ bản đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận những kết quả, ưu điểm của Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch và chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trườngtrong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh"; công tác quản lý đất đai, đầu tư công trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch và chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trườngm sát Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Đảng ủy Khối cơ quan Chính quyền để xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ mới; quan tâm ghi chép sổ Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định; xây dựng quy chế làm việc của cơ quan.

Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch soát các ý kiến kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán của từng lĩnh vực; tham mưu nâng cao chất lượng lập, xây dựng các dự toán, nhất là công tác thu cấp quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch thẩm định các dự toán, hồ sơ của chủ đầu tư; hướng dẫn nghiệp vụ cho các xã, phường về lĩnh vực tài chính kế hoạch, thực hiện theo đúng trình tự của Luật đầu tư công; bám sát, theo dõi tiền thu quyền sử dụng đất, tiền thuê đất nông nghiệp, đất công ích xã, phường; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản của các xã, phường. Đồng chí cũng mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các xã phường trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai trên địa bàn thị xã; quản lý quy hoạch, thiết kế, kế hoạch sử dụng đất, khai thác khoáng sản; tham mưu, kiến nghị với Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về quy chế phối hợp với ngành Than; tăng cường quản lý các loại đất, đặc biệt là đất rừng, đất công; tham mưu cho thị xã về công tác quản lý đất quá thời hạn; giải quyết các đơn thư, khiếu nại của nhân dân trong vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử ký kịp thời vi phạm liên quan đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật về đất đaiquản lý tốt dữ liệu về đất đai

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 261
Đã truy cập: 4872443