Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân xã Thuỷ An khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

29/07/2022 15:29

Sáng ngày 29/7, Hội đồng nhân dân xã Thuỷ An khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ năm- kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên- Phó chủ tịch HĐND thị xã, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Vũ Khiêm- Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Các ông bà đại biểu HĐND xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã, bí thư, thôn trưởng các thôn trong xã.Quang cảnh kỳ họp 


Tại kỳ họp này các đại biểu đã được nghe UBND xã trình bày các báo cáo,tờ trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, kiểm điểm sự điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; Tờ trình phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2021; Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án công trình chuẩn bị đầu tư năm 2022; phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự đồng thuận cao trong nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã được duy trì ổn định và phát triển: Chương trình xây dựng Nông thôn tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường chỉ đạo lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được quan tâm, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại được nâng lên; Kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện tốt, tình hình ANCT - TTATXH, ANQP được đảm bảo và giữ vững.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã; tờ trình miễn nhiệm đại biểu HĐND xã do chuyển công tác; Tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn; báo cáo thẩm tra giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã nêu lên một số ý kiến tập trung vào các vấn đề như tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất; việc hỗ trợ nhân dân mở rộng đường, việc khắc phục tình trạng ngập úng tại một số nơi trong xã,….Các câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, đúng và trúng những vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm. Các nội dung trả lời chất vấn ngắn gọn, đúng, đủ, rõ trách nhiệm, có biện pháp và lộ trình khắc phục cụ thể, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên- Phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại kỳ họp


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên- Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã thông báo tới kỳ họp những nội dung quan trong của kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND thị xã diễn ra trong thời gian vừa qua, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà HĐND- UBND xã Thủy An đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: Ban chấp hành đảng bộ xã, thường trực HĐND, UBND xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ Đảng viên và nhân dân. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 và tổ chức tốt các hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục thực hiện việc rà soát và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu và phấn đấu trở thành phường trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đặc biệt là vấn đề thu gom và xử lý rác thải, bám nắm, tuyên truyền, vận động nhân dân dọc đường QL18 trong công tác giải tỏa hành lang, làm vỉa hè,…

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ năm HĐND xã Thủy An khóa XXI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, các đại biểu tại kỳ họp cũng đã biểu quyết, quyết nghị một số vấn đề quan trọng khác.

 

Huyền Trang