Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Đông Triều khóa XX: Đổi mới, trách nhiệm phiên chất vấn và trả lời chất vấn

26/07/2022 16:43

Sáng ngày 26/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiếp tục ngày làm việc thứ hai, với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh kỳ họp


Nội dung thứ nhất, đại biểu Nguyễn Đình Thắng, Tổ 4 Tổ Đại biểu HĐND thị xã chất vấn: Nêu rõ thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới đối với việc chậm tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người dân sau hiến đất, sau giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Trả lời nội dung chất vấn này, ông Nguyễn Hoàng Trung – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã làm rõ thực trạng cụ thể: Trong thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, phường để thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa; Cấp đổi giấy chứng nhận theo Bản đồ địa chính và việc cấp đổi giấy chứng nhận cho người dân sau hiến đất, sau giải phóng mặt bằng, kết quả thực hiện cơ bản đã đảm bảo theo chỉ tiêu giao.

Tính đến nay đã cấp được 1922/4071 tổng số giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa, đạt 47,2%; Còn lại 2149 giấy chưa cấp được. Nguyên nhân các giấy chưa cấp đổi được là do mất, chưa thu hồi, chưa phân chia di sản thừa kế, vắng nhà. Một số địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa từ giai đoạn 2004 – 2007 nhưng chưa điều chỉnh Giấy chứng nhận. Một số hộ dân tự ý dồn đổi qua nhiều hộ, không xác định được nguồn gốc, thiếu căn cứ để điều chỉnh, cấp đổi.

Tính từ quý IV năm 2016 đến tháng 6.2022 đã cấp đổi được 38270 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, đạt trên 51%.  Hàng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, giao chỉ tiêu, tiến độ cụ thể đến từng xã, phường và đạt chỉ tiêu hàng năm theo Kế hoạch đề ra, tuy nhiên số lượng hồ sơ tồn đọng còn nhiều. Nguyên nhân là do công tác đo đạc lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu bằng biện pháp thủ công; Thực hiện xây dựng Nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, nhiều thửa đất thay đổi, biến động do cần đo đạc, điều chỉnh; Một số hộ gia đình vắng mặt, chưa phân chia di sản thừa kế, tranh chấp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nhiều cán bộ, công chức phải thực hiện cách ly, ảnh hưởng tới nhiệm vụ….

Hiện nay tại Trung tâm hành chính công thị xã không còn tồn đọng hồ sơ hiến, tặng đất để xây dựng hệ thống hạ tầng công cộng đã tiếp nhận mà chưa trả kết quả.


Các đại biểu HĐND thị xã và lãnh đạo đại diện các cơ quan, phòng ban thị xã thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Trong năm 2022, Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất đã tiếp nhận từ Trung tâm phát triển quỹ đất là 827 giấy chứng nhận QSD đất sau giải phóng mặt bằng; trong đó thu hồi toàn bộ để lưu trữ là 117 giấy, thu hồi một phần phải chỉnh lý là 710 giấy. Đã thực hiện chỉnh lý 680/710 giấy, còn lại 30/710 giấy (tiếp nhận tháng 7/2022) thì Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất đang thực hiện điều chỉnh; dự kiến trả kết quả trong tháng 7/2022.

Giải trình về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, ông Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã chỉ rõ cụ thể đối với từng nội dung cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Trong đó có phối hợp với các xã, phường rà soát bộ hồ sơ, sổ sách sau dồn điền đổi thửa qua các thời kỳ, xác định chính xác chủ sử dụng đất, lập hồ sơ cấp đổi theo từng thửa đất để làm căn cứ thực hiện làm hồ sơ cấp đổi theo quy định đối với công tác dồn điền đổi thửa.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính. Bố trí, sắp xếp viên chức phù hợp để thẩm định hồ sơ đảo bảo theo tiến độ; Xác định khối lượng công việc theo chỉ tiêu từng ngày, tuần, tháng theo tiến độ Kế hoạch đề ra. Đối với một số địa phương đã thực hiện cơ bản việc cấp đổi đối với đất ở, còn lại chủ yếu là đất nông nghiệp thì tập trung lực lượng để hoàn thiện hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp.

Phối hợp với các xã, phường hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện đăng ký biến động theo khoản 3, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; phối hợp với các đơn vị tư vấn để xác định diện tích hiến tặng, diện tích còn lại để lập hồ sơ cấp đổi theo quy định nhằm tháo gỡ tồn tại hạn chế trong công tác cấp đổi giấy chứng nhận cho người dân sau hiến đất.

Riêng đối với công tác chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD đất sau giải phóng mặt bằng thì đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã chủ động thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất sau khi chi trả tiền bồi thường, hồ trợ; chuyển Giấy chứng nhận QSD đất kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ của các hộ gia đình, cá nhân đến Văn phòng Đăng ký QSD đất để kịp thời chỉnh lý.

Nội dung thứ hai, Đại biểu Nguyễn Văn Đệ - Tổ 1, Tổ Đại biểu HĐND thị xã chất vấn: Nêu rõ thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới đối với thực trạng hiện nay, một số doanh nghiệp ngành than trên địa bàn thị xã khai thác, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh than gây ô nhiễm môi trường không khí ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, nhất là tại khu vực các xã, phường: Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế. 

Trả lời chất vấn nội dung này, ông Nguyễn Hoàng Trung – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã báo cáo về thực trạng, tồn tại hạn chế và nguyên nhân.

Cụ thể về thực trạng: Trên địa bàn thị xã Đông Triều hiện có 6 đơn vị được phép hoạt động khai thác, kinh doanh, tiêu thụ than; 01 nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than thuộc địa bàn 07 xã, phường: Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Bình Khê, Tràng Lương. Đến nay, các đơn vị ngành than vận chuyển đều thực hiện theo đường chuyên dụng được quy hoạch, đường nội mỏ, băng tải than ra tiêu thụ tại cảng Bến Cân của Tập đoàn TKV, cảng Hồng Thái Tây của Tổng công ty Đông Bắc, không vận chuyển trên đường quốc lộ 18A. Vấn đề vệ sinh môi trường cơ bản đã được cải thiện và nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác lộ thiên, hoạt động đổ thải tại các bãi thải mỏ vẫn còn phát sinh bụi trong không khí và nước thải trực tiêp chảy qua các bãi thải mỏ một phần chưa được thu gom và chưa có biện pháp xử lý triệt để đã tác động trực tiếp đến môi trường nước mặt quanh khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Nguyên nhân tồn tại hạn chế là do yếu tố chủ quan từ các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc tưới nước rửa đường, dập vụi, che chắn, rửa lốp xe trong quá trình vận chuyển trên tuyến đường chuyên dụng từ các khai trường về kho than; Chưa thường xuyên thực hiện việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước quanh khu vực bãi đổ thải dẫn đến hiện tượng đất đá thải bị cuốn theo xuống các khu vực hồ gây ảnh hưởng tới nguồn nước mặt. Tuyến băng tải ống vận chuyển than từ kho ra bến, cảng chưa được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và một số yếu tố khách quan khác.

Giải trình về giải pháp trong thời gian tới, ông Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã nêu rõ: Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác tham mưu cho UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp quyết liệt.

Trong đó tiêu biểu là tăng cường rà soát, yêu cầu các đơn vị ngành than thực hiện đổ thải theo đúng vị trí, ranh giới quy hoạch, ranh giới đã được giao đất, cho thuê đất, thiết kế; Yêu cầu các đơn vị quản lý bãi thải hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu về đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Đồng thời khẩn trương thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường tại các khu vực đã kết thúc khai thác, đổ thải theo Đề án / Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt……vv

Nội dung thứ 3, Đại biểu Bùi Triều Dương - Tổ 3 Tổ Đại biểu HĐND thị xã chất vấn: Nêu thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục tình trạng tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp về tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã hiện nay.

Trả lời chất vấn nội dung thứ 3 này, ông Nguyễn Thanh Sơn  - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã đã báo cáo cụ thể về thực trạng. Theo đó từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã tiếp tục được duy trì, ổn định, không xảy ra vấn đề phức tạp. Trên tuyến đường bộ ghi nhận xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 1 người bị thương. Thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn chủ yếu từ 15 giờ 30 phút đến 19 giờ, trên tuyến Quốc lộ 18A đi qua địa bàn thị xã. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy trên địa bàn thị xã không xảy ra.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, chuyển hướng và vượt không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, hoặc tự gây tai nạn. Một số tuyến đường giao thông chất lượng mặt đườngvà tiêu chuẩn kỹ thuật không đảm bảo. Từ đầu năm 2022 đến nay, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, phục hồi du lịch, lưu lượng phương tiện, du khách đến địa phương tăng cao hơn so với năm trước, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất An toàn giao thông. Công tác quản lý hoạt động vận tải còn hạn chế. Công tác tổ chức giao thông còn nhiều bất cập; Lực lượng cảnh sát giao thông còn mỏng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ….vv.

Giải trình về giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong thời gian tới, ông Trưởng Công an thị xã đã chỉ rõ: Tiếp tục phát huy làm tốt công tác tham mưu Thị ủy, UBND thị xã, Ban An toàn giao thông thị xã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan và các xã, phường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của UBND tỉnh, Công an tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, phương tiện cá nhân trên các tuyến đường. Thường xuyên làm tốt công tác khảo sát giao thông, để phát hiện và tham mưu kịp thời với Ban An toàn giao thông thị xã và các đơn vị có liên quan về các phương án, giải pháp khắc phục, xử lý bất cập. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi, vi phạm. Đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, từng đơn vị, cơ quan, tổ chức đoàn thể….

Các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn nói trên tại kỳ họp HĐND thị xã Đông Triều khóa XX là những vấn đề được lựa chọn dựa trên cơ sở các ý kiến  quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và đại biểu.  Hoạt động chất vấn tại kỳ họp lần này cũng đã thể hiện rõ chức năng giám sát của HĐND, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, luôn bám sát thực tiễn của HĐND thị xã. Sau mỗi nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu, các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng đã tiếp tục đưa ra các câu hỏi để phân tích làm rõ và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện triển khai khắc phục tồn tại trước đó một cách hiệu quả nhất.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tọa kỳ họp phát biểu kết thúc về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp


Phát biểu kết thúc về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tọa kỳ họp đã khẳng định: Các nhóm vấn đề HĐND thị xã lựa chọn chất vấn tại kỳ họp thứ 7 đều phù hợp với thực tế hiện nay, được cử tri, nhân dân quan tâm và cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Trên tinh thần trách nhiệm, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan cần bám sát để triển khai thực hiện tốt các giải pháp đối với từng vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Cũng trong sáng nay, đại biểu HĐND thị xã đã sôi nổi thảo luận tại hội trường với các nội dung: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, triển khai và quản lý các quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã; Giải pháp duy trì nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện; Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Giải pháp thực hiện Nghị quyết số 06/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trần Thuyết – Huyền Trang – Lê Đại


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 104
Đã truy cập: 6201426