Hỗ trợ xã Tràng lương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu

08/07/2022 09:56

Nhằm hỗ trợ xã Tràng Lương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, chiều ngày 7/7, đồng chí Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện các ngành chuyên môn đã có buổi đi thị sát thực tế tại địa phương nhằm rà soát, lên kế hoạch đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đầu tư xây dựng tiến tới hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu.

Đây cũng là nội dung của Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch, năm 2023 Tràng Lương sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn nên còn nhiều mục tiêu, tiêu chí cần phải có sự hỗ trợ từ thị xã như đường giao thông, nhà văn hóa, nước sinh hoạt, các mô hình sản xuất, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp…


Đồng chí Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện các ngành chuyên môn thị sát thực tế tại địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã khẳng định năm 2023 Tràng Lương phải hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu. Các báo cáo, đề xuất của địa phương sẽ được UBND thị xã tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ Thị ủy xem xét. Trước mắt, để hoàn thành mục tiêu này, trong năm 2023 ngoài việc phát huy nội lực, huy động các nguồn vốn xã hội hóa, sự đóng góp công sức của người dân địa phương, thị xã sẽ dành nguồn lực hỗ trợ địa phương nâng cấp 1 tuyến đường trung tâm, xây dựng 1 tuyến mương thủy lợi, xây dựng 1 nhà văn hóa đồng thời nghiên cứu mô hình cung cấp nước sạch sinh hoạt  cho người dân và hỗ trợ hình thành các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Các công trình còn lại sẽ được bố trí vốn và hỗ trợ trong những năm tiếp theo.

 

Bảo Thắng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2784
Đã truy cập: 4877133