Nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

05/07/2022 18:15

Sáng ngày 5/7, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Ngoãn đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh nguồn vốn chi sự nghiệp sang chi đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, phân bổ chỉ tiêu cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị 


Theo báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đầu năm được phê duyệt là trên 1.666 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sau điều chỉnh là trên 1.321 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh trên 952 tỷ đồng; nguồn vồn thu tiền sử dụng đất 287,5 tỷ đồng; nguồn kết dư ngân sách 70 tỷ đồng; nguồn ngân sách xã phường trên 11 tỷ đồng. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thị xã đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản giải ngân đối với từng dự án, công trình, nhất là đối với những dự án được xác định là động lực, trọng điểm, có số vốn lớn, phấn đấu hoàn thành trong năm nay... Các đại biểu tham gia họp đã bàn, phân tích dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công năm 2023; dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2023;...

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Ngoãn yêu cầu: phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã chủ trì phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của Ngân sách Nhà nước; phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án...

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về điều chỉnh nguồn vốn chi sự nghiệp sang chi đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, phân bổ chỉ tiêu cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Ngoãn yêu cầu: phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tổng hơp, rà soát các danh mục phải trình HĐND thị xã theo quy định, phê duyệt điều chỉnh quyết toán, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư... để tham mưu cho UBND thị xã đảm bảo đúng quy định;  trên cơ sở các ý kiến của các phòng, ban, cơ quan phát biểu tại hội nghị, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã rà soát, tổng hợp các danh mục điều chỉnh, đề xuất bổ sung mới và hướng dẫn cho các đơn vị về trình tự thủ tục; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã hoàn thiện hồ sơ những danh mục công trình trình HĐND thị xã; liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị của ngành GD&ĐT thị xã,  Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã rà soát toàn bộ danh mục đầu tư mua sắm để báo cáo Thường trực UBND thị xã nghe, cho ý kiến trong tuần tới.

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 463
Đã truy cập: 5877868