Nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện và Đề án 06

17/06/2022 22:25

Chiều ngày 17/6, đồng chí Nguyễn Quang Đán - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tiến độ triển khai thực hiện đềán “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Quang cảnh hội nghị 

Xác định Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn chặt với thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là “cuộc cách mạng” về chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, đem lại giá trị to lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như nâng cao hiệu quả công tác phục vụ Nhân dân, lấyngười dân làm trung tâm. Để đạt được những mục tiêu, yêu cầu mà Đề án đặt ra, thị xã Đông Triều đã thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc và ban hành các công văn, kế hoạch để triển khai. Bước đầu đã thực hiện được các nội dung đề ra là tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án 06 và các dịch vụ công thiết yếu mức độ 3 và 4 cho quần chúng nhân dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó thị xã có hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng thực hiện các nội dung của Đề án 06, Lãnh đạo các cấp vào cuộc quyết liệt, tích cực triển khai các nội dung của Đề án.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn Viettel trình bày đề xuất chuyển đổi số thị xã Đông Triều đến năm 2025, hướng tới năm 2030 và các phòng ban, cơ quan, đơn vị báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của BTV Tỉnh ủy và Đề án 06, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đán - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị phải khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết số 09 của BTV Tỉnh ủy và Đề án 06 thời gian qua; rà soát lại những chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của từng ngành, từng đơn vị được giao phụ trách thực hiện để khẩn trương xây dựng giải pháp, báo cáo đề xuất triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2022; chủ động phối hợp với các ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; chậm nhất ngày 30/6/2022, các cấp, các ngành phải hoàn thiện quy trình giải quyết hồ sơ nội bộ trên môi trường mạng; cơ quan, phòng ban, xã, phường rà soát lại tất cả quy trình ISO để áp dụng đảm bảo theo đúng quy trình; ngành Văn hoá - Thông tin thị xã chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn Viettel để đánh giá lại toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã phục vụ công tác chuyển đổi số; Công an thị xã tăng cường phối hợp với các ngành để làm giàu, làm sạch, số hoá dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số; rà soát lại các chỉ tiêu trong Đề án 06 để đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2666
Đã truy cập: 4877015