Nghe và cho ý kiến về “Đề án phát triển du lịch Thị xã Đông Triều đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

12/05/2022 21:08

Chiều 12/5, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về “Đề án phát triển du lịch Thị xã Đông Triều đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.Quang cảnh hội nghị 


Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã giới thiệu nội dung của “Đề án phát triển du lịch Thị xã Đông Triều đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Mục tiêu của Đề án này là Phát triển du lịch gắn với xây dựng con người Đông Triều đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Du lịch sẽ trở thành một trong những lĩnh vực đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội của thị xã nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Phát triển du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, khai thác có hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch, nâng cao sức cạnh tranh. Tạo dựng được hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch mang tính đặc thù riêng của Đông Triều. Giữ gìn và khai thác tốt các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn của thị xã. Xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, có chất lượng đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt là phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh dựa vào thiên nhiên, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Đề án đã tập trung đánh giá hiện trạng phát triển du lịch thị xã Đông Triều giai đoạn 2015-2020 và phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức đối với phát triển du lịch trong thời gian tới; Xây dựng được hệ thống quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch của thị xã một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường gắn kết chặt chẽ hoạt động du lịch giữa các địa phương của thị xã với tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận trong khu vực; Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho thị xã Đông Triều, đề xuất xây dựng các mô hình sản phẩm du lịch gồm du lịch và sản phẩm du lịch bằng hiện vật đặc trưng của từng địa phương trên địa bàn thị xã. Đề án cũng đưa ra các chỉ tiêu, các định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thị xã Đông Triều đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với tiềm năng phát triển và mang tính đột phá làm cơ sở để quản lý phát triển du lịch một cách có hiệu quả, góp phần đưa du lịch thị xã Đông Triều phát triển tương xứng với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị đơn vị tư vấn cần xem xét, nghiên cứu lại tên đề án, mốc thời gian lộ trình phù hợp hơn; quan tâm đến bố cục đề án; rà sóat, bổ sung thêm về sự cần thiết của đề án. Đối với căn cứ xây dựng đề án cần điều chỉnh bám sát với các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Bộ, ngành, tỉnh và thị xã nhất là cập nhật các quy hoạch chung, quy hoạch các ngành đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ. Về mục tiêu, nhiệm vụ của đề án cần phải có giải pháp cụ thể cho từng năm… Đồng chí cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần sớm bổ sung, hoàn thiện đề án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian sớm nhất./.

Thu Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 771
Đã truy cập: 4309761