Đông Triều: Năm 2030, 100% hoạt động quản lý, điều hành trong cơ quan nhà nước của ngành Công thương được chuyển đổi số một cách toàn diện

09/05/2022 18:29

Theo Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND thị xã vềChuyển đổi số ngành Công thương thị xã Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định mục tiêu tổng quát: vừa phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh, kinh tế số, xã hội số vừa phát triển công nghệ số thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo hướng công nghệ số, cạnh tranh cao.

Người dân đánh giá sự hài lòng thông qua phần mềm khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thị xã.

Thực hiện chuyển đổi số ngành Công thương của thị xã sẽ đổi mới căn bản, toàn diện các hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả trên cơ sở áp dụng triệt để công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ số làm động lực để phát triển KT-XH của thị xã, hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thiện được cơ sở dữ liệu về công nghiệp, thương mại của ngành Công thương trên địa bàn thị xã với mục đích cung cấp số liệu chuyên ngành để phục vụ công tác kết nối cơ sở dữ liệu chung của thị xã, của tỉnh. Duy trì 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của lĩnh vực Công thương được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 đáp ứng nhu cầu, yêu cầu sử dụng khai thác của các cơ quan, đơn vị của thị xã, của người dân và doanh nghiệp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; Tỷ lệ hồ sơ lĩnh vực Công thương nộp qua mạng và giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 70%; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về việc giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%, trong đó mức độ hài lòng về giải quyết TTHC liên quan đến doanh nghiệp đạt tối thiểu 90%. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lĩnh vực Công thương được công bố, công khai và cập nhật kịp thời. 100% hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực Công thương với các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng. Đến năm 2025, ít nhất 50% cuộc họp được thực hiện trực tuyến, rút ngắn từ 30-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua nền tảng Hệ thống họp thông minh và hệ thống Chính quyền điện tử. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý và triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên đia bàn thị xã...

 

Hội nghị trực tuyến - giải pháp hiệu quả trong xây dựng chính quyền điện tử

Đến năm 2030: 100% hoạt động quản lý, điều hành trong cơ quan nhà nước của ngành Công thương trên địa bàn được chuyển đổi số một cách toàn diện có thể triển khai, vận hành trên môi trường trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân về giải quyết TTHC lĩnh vực Công thương đạt tối thiểu 95%; 90%  hoạt động kiểm tra cơ sở Công thương được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành Công thương với nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. 100% nguồn dữ liệu không phải dữ liệu mật về lĩnh vực Công thương của các phòng ban, đơn vị được người dân, doanh nghiệp tìm kiếm, khai thác trên Cổng dữ liệu mở của thị xã.

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 396
Đã truy cập: 5877801