Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT thị xã Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

18/04/2022 20:35

UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBNDvề triển khai Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT thị xã Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lãnh đạo thị xã thăm mô hình trồng cà chua trong nhà kính tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Mục tiêu của Kế hoạch là tập trung phát triển chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện ngành Nông nghiệp &PTNT theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; quản lý nông nghiệp dựa trên công nghệ số, xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ quản lý ngành; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc nông sản, chuỗi cung ứng sản phẩm; phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của thị xã. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp, HTX tham gia vào chuyển đổi số; xây dựng nền tảng ứng dụng công nghệ chuỗi để cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai phục vụ nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua nền tảng số.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% công việc được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo của thị xã, của tỉnh; xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm dùng chung ngành Nông nghiệp &PTNT được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập, bao gồm thiết bị di động thông minh. Hình thành cơ sở dữ liệu số nông nghiệp về quy hoạch, thống kê, báo cáo, phân tích số liệu phục vụ chỉ đạo điều hành được tích hợp kết nối, chia sẻ trên hệ thống dữ liệu dùng chung và nền tảng dữ liệu mở; phấn đấu 100% các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và 80% sản phẩm nông sản của thị xã được hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được định kỳ hàng năm tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số; trong đó 10% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu.

Thị xã xây dựng trang dongtrieumart.vn để đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Đến năm 2030: Hoàn thiện nền tảng dữ liệu số và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ, liên thông các nền tảng dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống, nền tảng chia sẻ dữ liệu mở của thị xã, của tỉnh, của Bộ NN&PTNT; Hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng phần mềm dùng chung ngành NN&PTNT đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động ngành, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong sử dụng, tra cứu thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; 90% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 80% các quyết định điều hành được hỗ trợ bởi các hệ thống phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn.

Kế hoạch cũng chỉ ra 06 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT thị xã Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, năm 2022, thị xã sẽ ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: phối hợp với Sở NN&PTNT xây dựng, hoàn thiện hệ thống cấp và quản lý mã số vùng trồng, vùng nuôi thủy sản, chăn nuôi và các trang trại nông nghiệp lớn trên địa bàn; số hóa cơ sở dữ liệu 3 loại rừng và quản lý tài nguyên rừng, diễn biến rừng tích hợp vào bản đồ đất đai của thị xã; xây dựng cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi; phát triển, hoàn thiện hệ thống thông tin cảnh báo sớm thiên tai tích hợp thông số tại các trạm đo mưa tự động và hệ thống camera trực tuyến giám sát mực nước tại các điểm xung yếu; thực hiện truy xuất nguồn gốc 100% các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp chủ lực và xây dựng thí điểm mô hình HTX chuyển đổi số gắn với sản xuất nông nghiệp thông minh, quản lý theo chuỗi, kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản.../.

 

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 64
Đã truy cập: 4872246