Thông báo về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

09/04/2022 08:12

Nhiệm vụ "Ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Hành Huk Kuen Jang trên địa bàn thị xã Đông Triều"

Nhiệm vụ "Ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Hành Huk Kuen Jang trên địa bàn thị xã Đông Triều"

Nội dung gồm: 

  1. thông báo (107) tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ_0001
  2.  PL Quyet dinh 19 quy dinh quan ly
  3. QD 19 Quy dinh quan ly nhiem vu KHCN
  4. Mẫu 10. ĐĐK
  5. Mẫu 11c. TM DATN
  6. Mẫu 12. LLTC
  7.  Mẫu 13. LLCN
  8. Mẫu 14. GXN PH

Phòng Kinh tế thị xã


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 466
Đã truy cập: 5634471