Thông báo về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

08/04/2022 17:23

Nhiệm vụ "Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã Đông Triều"

Thông báo về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Nội dung, hồ sơ bao gồm: 

1. 1. Thông báo (108) tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiện vụ cấp cơ sở - chuyển đổi số

2. 2. PL Quyet dinh 19 quy dinh quan ly

3. 3. QD 19 Quy dinh quan ly nhiem vu KHCN

4. 4. Mẫu 10. ĐĐK

5. 5. Mẫu 11a. TM KHKTCN

6. 6. Mẫu 12. LLTC

7. 7. Mẫu 13. LLCN

8. 8. Mẫu 14. GXN PH

Phòng Kinh tế thị xãGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1041
Đã truy cập: 6353654