Nông dân Đông Triều tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân

24/03/2022 18:43

Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn thị xã Đông Triều đang ra đồng tập trung tỉa dặm, bón thúc phân chăm sóc các trà lúa chiêm xuân phát triển tốt.