Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2022

17/02/2022 16:09

Ngày 25/01/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2022. Quyết định đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã tập trung triển khai thực hiện.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 456
Đã truy cập: 5634461