Thị ủy Đông Triều: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

14/01/2022 18:46

Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị thị xã, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị


Năm 2021, toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Đông Triều phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, với quyết tâm chính trị cao nhất đã hiện thực hóa chủ đề công tác năm 2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố gắn với tự chủ về ngân sách”.

Thị xã hoàn thành xuất sắc cùng một lúc 3 nhiệm vụ lớn: vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả giữ địa bàn an toàn, nhanh chóng chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128-NQ/CP của Chính phủ, vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, tự chủ ngân sách; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực từ công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức và kiểm tra. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo; tiếp tục phát huy hiệu quả vị trí dẫn đầu Chỉ số Cải cách hành chính và Hiệu quả quản trị cấp huyện. Thị xã tích cực hỗ trợ, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; ước cả năm 2021 thành lập mới 150 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Phong trào xây dựng "nông thôn mới kiểu mẫu" tiếp tục được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng tham gia, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 7/11 xã. Các dự án, công trình động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục được quan tâm, đầu tư với 39 dự án, công trình với tổng số vốn sử dụng ngoài ngân sách là 2.620,1 tỷ đồng; trong đó có dự án Sân Golf Đông Triều tại xã An Sinh với tổng mức đầu tư 1.277 tỷ đồng; dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 9.400 tỷ đồng, kết nối tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ hình thành hệ thống đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh và khu vực.

Đặc biệt, thị xã đã hoàn thành mục tiêu tự chủ ngân sách với tổng thu NSNN đạt trên 2.263 tỷ đồng trong bối cảnh kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 đợt 3 và đợt 4 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các địa phương khu vực phía Đông của thị xã. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ phát biểu chỉ đạo


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã khẳng định: Để đạt được những kết quả tích cực như trên, đó là dựa trên sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ thị xã, tạo được niềm tin, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng; trong thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và chủ đề công tác năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Năm 2022, năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, thị xã Đông Triều. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, căn cứ các nội dung chỉ đạo của Tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 với chủ đề: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; lập và quản lý hiệu quả quy hoạch gắn với thúc đẩy liên kết vùng, đẩy mạnh thu hút đầu tư và thành lập Thành phố Đông Triều” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Vì vậy, trong năm 2022, đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất đó là: Cùng với cả nước, thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128-NQ/CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 với những biến thể mới sẽ là những thách thức vô cùng to lớn trong thời gian tới; Tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn để từ đó tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 đó là tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng 04 xã: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức trở thành phường; hoàn thiện các tiêu chí thành lập thành phố trong năm 2022.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025” gắn với các Nghị quyết số 18, 19, 26-NQ/TW của Trung ương, của Tỉnh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ thị xã đến cơ sở; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, phương pháp và tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong thực thi công vụ. Tích cực triển khai Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức với cán bộ gắn tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12, 13) và Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, , góp phần xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để phù hợp, xứng tầm với đội ngũ cán bộ, quản lý của thành phố Đông Triều.

Ngoài ra, phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; trong đó tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Đổi mới hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; rà soát và quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra đối với các mô hình phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt là 06 mô hình đã được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt đạt hiệu quả ngay từ bước đầu triển khai thực hiện. Tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật trong Đảng ở những địa bàn, ngành, lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn sai phạm, dễ phát sinh tiêu cực. Tăng cường việc thanh tra kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu. Các ban, ngành, đoàn thể trong thị xã tích cực tham mưu, hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án đã đặt ra trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Đảng bộ và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt và thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, điều hành ngân sách; đa dạng hóa nguồn lực để đầu tư phát triển; xây dựng nền hành chính theo hướng quản trị hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; thực hiện tốt công tác chính sách và đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc


Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tặng giấy khen cho 09 chi, đảng bộ cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; tặng giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy cho 15 chi, đảng bộ cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2021; UBND thị xã khen thưởng 07 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021.

Thu Trang- Ngô Hưng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3195
Đã truy cập: 4561122