Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng PHPBGDPL thị xã

21/10/2021 17:53

Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Đông Triều. Nhằm nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thị xã đã ban hành Quyết định số 2219/QĐ-HĐPH ngày 19/10/2021 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Đông Triều.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 544
Đã truy cập: 5877949