Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL thị xã

21/10/2021 17:49

Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL. Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Đông Triều. Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thị xã đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-HĐPH ngày 19/10/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Đông Triều

Phòng Tư pháp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 429
Đã truy cập: 5634434