Quyết định kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Đông Triều

21/10/2021 17:44

Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng PHPBGDPL, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Đông Triều. Hội đồng gồm 29 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã (phụ trách văn xã) làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trưởng Phòng Tư pháp làm Phó chủ tịch Thường trực của Hội đồng; các thành viên Hội đồng là những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các phòng, ban, đoàn thể của thị xã

Phòng Tư pháp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 447
Đã truy cập: 5634452