Tham gia kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

29/09/2021 10:05

         Ngày 22/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

          Thực hiện Công văn số 962/STP-TH&PBGDPL ngày 23/9/2021 của Sở Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, trong đó đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan và các xã, phường trên địa bàn nghiên cứu và tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, tham gia ý kiến cụ thể vào các văn bản: Dự thảo Thông tư; Phụ lục I, Phụ lục II.

         

Phòng Tư pháp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1441
Đã truy cập: 5878846