Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Nguyễn Huệ khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

01/08/2020 22:21

Chiều ngày 31/7, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã dự kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp giữa năm của HĐND xã Nguyễn Huệ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của địa phương và tiến hành một số nội dung theo Luật định. 

 
Trong 6 tháng qua, nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy – HĐND – UBND và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Nguyễn Huệ nên tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 2263 tấn; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo; Văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực an ninh, quốc phòng được đảm bảo, không để xảy ra các điểm nóng. Công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường kiểm tra. Chủ đề công tác năm của thị xã, của xã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc bước đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị từ xã đến các đơn vị thôn. Các ban ngành, đoàn thể của đơn vị các thôn đã chủ động bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thị xã, của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã để cụ thể hoá các chủ trương bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. UBND xã đã chủ động bám nắm địa bàn thôn, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và công tác quản lý đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời.
 
Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Nguyễn Huệ khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua các Tờ Trình, báo cáo của Hội đồng nhân dân xã, UBND xã, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và các Ban của HĐND xã. Đồng thời đã tiến hành thảo luận một số nội dung trong công tác lãnh đạo điều hành liên quan đến các vấn đề về lĩnh vực giao thông, môi trường, công tác xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch đất dân cư; Thực hiện giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri trước đó; Tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua 6 dự thảo Nghị quyết gồm: Về Chương trình giám sát của Thường trực và các ban HĐND xã năm 2021; Về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã năm 2020; Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Về phê duyệt danh mục dự án, công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020.
 
Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã thông tin tới các đại biểu về kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của thị xã.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thị Bích Liên đã ghi nhận về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong đó có tập trung lãnh đạo chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới tổ chức trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện phát triển chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, tái đàn lợn gắn với kiểm soát tốt dịch bệnh; Tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ chăn nuôi hiểu, nắm bắt và thực hiện tốt Luật chăn nuôi; Thực hiện rà soát thống kê các hộ không được phép chăn nuôi trong khu dân cư và vận động các hộ chăn nuôi có quy mô lớn ra vùng quy hoạch khu chăn nuôi tập trung của xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác quản lý đất đai, trong đó cần xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép, khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn; Tập trung làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thị xã tiến hành rà soát quy hoạch quỹ đất sạch để tăng nguồn thu ngân sách của địa phương. Tập trung làm tốt công tác giải ngân các công trình dự án trên địa bàn.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã cũng yêu cầu: địa phương cần tiếp tục làm tốt lĩnh vực công tác xã hội, nhất là đối với công tác chỉnh trang ở các nhà văn hoá thôn; Thực hiện tốt chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục; làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 trong tình hình mới hiện nay…

Thực hiện: Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5763
Đã truy cập: 2623466