Báo cáo HĐND

13/07/2020 14:28

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên văn bản

Tải về

1

 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND thị xã

2

 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020  

3

 Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020  

4

Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ hợp thứ 12, HĐND thị xã khóa XIX và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND thị xã https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49478//08%20BC%20H%C4%90ND.signed.signed.pdf
5 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49527//09%20bc%20H%C4%90ND.signed.signed.pdf
6 Báo cáo thẩm tra kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49529//10%20BC%20H%C4%90ND.signed.signed.pdf
7 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND khóa XIX https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49530//12%20BC%20H%C4%90ND.signed.signed.pdf
8 Báo cáo thẩm tra về tính hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49531//13%20BC%20H%C4%90ND.signed.signed.pdf
9 Báo cáo thẩm tra về tính hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49532//14%20BC%20H%C4%90ND.signed.signed.pdf
10 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2019 https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49533//15%20BC%20H%C4%90ND.signed.signed.pdf
11 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2020, phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49534//16%20BC%20BKTXH.signed.signed.pdf

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 155
Đã truy cập: 4872337