Đặc điểm dân số, xã hội

14/12/2022

Đặc điểm dân số, xã hội

Dân số thị xã Đông Triều năm 2021 là 180.885 người.

Tỷ lệ dân số thị xã Đông Triều khá đồng đều với tỷ lệ nam là 50,2% và tỷ lệ nữ là 49,8%. Tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm của thị xã đạt 1%/năm, cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động được đánh giá ở mức tương đối cao, là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã.

Số hộ dân trong thị xã: 48.866 hộ, bình quân 3,8 người/hộ, trong đó:

- Khu vực đô thị: 20.680 hộ, bình quân 3,67 người/hộ;

- Khu vực nông thôn: 28.186 hộ, bình quân 3,52 người/hộ.

Công tác xóa đói giảm nghèo tại thị xã Đông Triều được thực hiện tốt, kết quả ghi nhận tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, số hộ nghèo ghi nhận tại tháng 6 năm 2021 là 34 hộ.

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 4.770 USD/người/năm, tăng 18% so với năm trước.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 517
Đã truy cập: 5877922