.

01/07/2021

Ban Pháp Chế

 

 

Phân công công việc của Thường trực HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

 - Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 1, Điều 108, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị xã khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND thị xã giao;  được ký một số văn bản của Thường trực HĐND thị xã khi được ủy quyền.

- Phân công theo dõi địa bàn các xã, phường: Bình Dương, Việt Dân, Kim Sơn, Hưng Đạo, Hồng Phong.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2386
Đã truy cập: 6511796