UBND Xã An Sinh

01/11/2019

I. Thông tin chung 

  • Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Sinh. 
  • Địa chỉ: thôn Đìa Mối, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. 
  • Điện thoại: 0203.3870.210.
  • Cổng TTĐTTP phường: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaansinh 

II. Tổ chức bộ máy

*BAN LÃNH ĐẠO

* Đảng ủy

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy

- Năm sinh: 1979

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0398 839 769

- Email:

 

Đồng chí: Trần Đình Khánh - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Năm sinh: 1986

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0976 571 288

- Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Năm sinh: 1977

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng đảng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0385 003 358

- Email:

 

*Hội đồng nhân dân xã

 

Đồng chí: Trần Đình Khánh - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Năm sinh: 1986

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0976 571 288

- Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Khải - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

- Năm sinh: 1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0396 919 289

- Email:

 

*Ủy ban nhân dân xã

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Năm sinh: 1977

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng đảng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0385 003 358

- Email:

 

Đồng chí: Hoàng Xuân Nam - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

- Năm sinh: 1982

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0979 874 289

- Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Đang - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

- Năm sinh: 1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904 296 050

- Email:nguyenducdang.dt@quangninh.gov.vn

 

*Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã

 

Đồng chí: Mạc Thanh Hùng - Ủy viên BTV, Chủ tịch UB MTTQ

- Năm sinh: 1970

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0989 533 938

- Email:

 
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1482
Đã truy cập: 6354095