.

01/11/2019

UBND xã An Sinh

Xã An Sinh

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaansinh

  1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã An Sinh
            Địa chỉ          : An Sinh - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870.210
            Fax               : 
            E-mail           : ubndxansinh.dt@quangninh.gov.vn

 

  1. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

            Đồng chí: Lê Quốc Ruyến
       Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan:0203.3870.210

           Email: 

 

* Phó Bí Thư

 


 

           Đồng chí: Mạc Thanh Hùng
      Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan:0203.3870.210

           Email: 

 

 

             Đồng chí: Nguyễn Đình Xê
      Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
           Năm sinh:
           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.210

           Email: 

 

 


 


          Đồng chí: Mạc Văn Nam
                   Phó Chủ tịch HĐND 
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.210

           Email: 

 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

           Đồng chí: Phạm Duy Khiêm
           Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.210

           Email: 

 

 


 


          Đồng chí: Hoàng Xuân Nam
                   Phó Chủ tịch UBND 
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.210

           Email: 

 

 

 

 

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn
                   Phó Chủ tịch UBND 
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.210

           Email: 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3338
Đã truy cập: 5115552