.

03/09/2019
Danh sách Cổng thông tin điện tử thành phần các xã, phường thị Xã Đông Triều

 

Phường Đông Triều

https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongdongtrieu

 

Phường Đức Chính

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongducchinh

Phường Hưng Đạo 

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuonghungdao

Phường Kim Sơn 

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongkimson

Phường Xuân Sơn 

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongxuanson

Phường Mạo Khê

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongmaokhe

Xã Bình Dương

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhduong

Xã Nguyễn Huệ

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xanguyenhue

Xã Việt Dân

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xavietdan

Xã Thủy An

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathuyan

Xã An Sinh

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaansinh

Phường Hồng Phong

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongphong

Xã Tân Việt

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatanviet

Phường Tràng An

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatrangan

Xã Bình Khê

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhkhe

Xã Yên Đức

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xayenduc

Phường Yên Thọ

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xayentho

Phường Hoàng Quế

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoangque

Xã Hồng Thái Đông

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaidong

Xã Hồng Thái Tây

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaitay

Xã Tràng Lương

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatrangluong

                                                                                                                                Tài liệu hướng dẫn

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 673
Đã truy cập: 6369491