.

02/07/2019
Danh sách Cổng thông tin điện tử thành phần các xã, phường thị Xã Đông Triều

Phường Đông Triều

https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongdongtrieu/Trang/Default.aspx

 

Phường Đức Chính

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongducchinh/Trang/Default.aspx

Phường Hưng Đạo 

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuonghungdao/Trang/Default.aspx

Phường Kim Sơn 

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongkimson/Trang/Default.aspx

Phường Xuân Sơn 

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongxuanson/Trang/Default.aspx

Phường Mạo Khê

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongmaokhe/Trang/Default.aspx

Xã Bình Dương

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhduong/Trang/Default.aspx

Xã Nguyễn Huệ

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xanguyenhue/Trang/Default.aspx

Xã Việt Dân

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xavietdan/Trang/Default.aspx

Xã Thủy An

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathuyan/Trang/Default.aspx

Xã An Sinh

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathuyan/Trang/Default.aspx

Xã Hồng Phong

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongphong/Trang/Default.aspx

Xã Tân Việt

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatanviet/Trang/Default.aspx

Xã Tràng An

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatrangan/Trang/Default.aspx

Xã Bình Khê

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhkhe/Trang/Default.aspx

Xã Yên Đức

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xayenduc/Trang/Default.aspx

Xã Yên Thọ

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xayentho/Trang/Default.aspx

Xã Hoàng Quế

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoangque/Trang/Default.aspx

Xã Hồng Thái Đông

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaidong/Trang/Default.aspx

Xã Hồng Thái Tây

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaitay/Trang/Default.aspx

Xã Tràng Lương

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatrangluong/Trang/Default.aspx

                                                                                                                                Tài liệu hướng dẫn

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2817
Đã truy cập: 1318245