Danh sách cổng thành phần Cấp xã Thị Xã Đông Triều

27/11/2018
Phường Đông Triều P. Đông Triều, TX Đông Triều Phạm Văn Thủ Chủ tịch pdongtrieu.dt@quangninh.gov.vn
Phường Đức Chính P. Đức Chính, TX Đông Triều Nguyễn Thu Hằng Chủ tịch pducchinh.dt@quangninh.gov.vn
Phường Hưng Đạo  P. Hưng Đạo, TX Đông Triều Vương Văn Thuần Chủ tịch phungdao.dt@quangninh.gov.vn
Phường Kim Sơn  P. Kim Sơn, TX Đông Triều Trần Đại Đắc Chủ tịch pkimson.dt@quangninh.gov.vn
Phường Xuân Sơn  P. Xuân Sơn, TX Đông Triều Nguyễn Văn Kỳ Chủ tịch pxuanson.dt@quangninh.gov.vn
Phường Mạo Khê Phường Mạo Khê, TX Đông Triều Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch pmaokhe.dt@quangninh.gov.vn
Xã Bình Dương xã Bình Dương, TX Đông Triều Lâm Tiến Ngọc Bí thư, Chủ tịch  xbinhduong.dt@quangninh.gov.vn
Xã Nguyễn Huệ xã Nguyễn Huệ, TX Đông Triều Dương Trọng Bát Bí thư, Chủ tịch xnguyenhue.dt@quangninh.gov.vn
Xã Việt Dân xã Việt Dân, TX Đông Triều Đỗ Đình Thế Bí thư, Chủ tịch xvietdan.dt@quangninh.gov.vn
Xã Thủy An xã Thủy An, TX Đông Triều Dương Văn Hát Bí thư, Chủ tịch xthuyan.dt@quangninh.gov.vn
Xã An Sinh xã An Sinh, TX Đông Triều Phạm Duy Khiêm Bí thư, Chủ tịch xansinh.dt@quangninh.gov.vn
Xã Hồng Phong xã Hồng Phong, TX Đông Triều Nguyễn Tiến Hồng Bí thư, Chủ tịch xhongphong.dt@quangninh.gov.vn
Xã Tân Việt xã Tân Việt, TX Đông Triều Phạm Văn Quyết Bí thư, Chủ tịch xtanviet.dt@quangninh.gov.vn
Xã Tràng An xã Tràng An, TX Đông Triều Đỗ Xuân Thành Bí thư, Chủ tịch xtrangan.dt@quangninh.gov.vn
Xã Bình Khê xã Bình Khê, TX Đông Triều Phan Thanh Sản Chủ tịch xbinhkhe.dt@quangninh.gov.vn
Xã Yên Đức xã Yên Đức, TX Đông Triều Phạm Ngọc Thanh Chủ tịch xyenduc.dt@quangninh.gov.vn
Xã Yên Thọ xã Yên Thọ, TX Đông Triều Nguyễn Văn Cường Chủ tịch xyentho.dt@quangninh.gov.vn
Xã Hoàng Quế xã Hoàng Quế, TX Đông Triều Phạm Quang Tuyến Chủ tịch xhoangque.dt@quangninh.gov.vn
Xã Hồng Thái Đông xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều Lương Văn Đại Bí thư, Chủ tịch xhongthaidong.dt@quangninh.gov.vn
Xã Hồng Thái Tây xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch xhongthaitay.dt@quangninh.gov.vn
Xã Tràng Lương xã Tràng Lương, TX Đông Triều Tạ Văn Mai Chủ tịch xtrangluong.dt@quangninh.gov.vn

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5137
Đã truy cập: 2617234