.

 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên


 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên
            Địa chỉ          : Phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều
            Điện thoại     : 0203 3584 289
            Fax              :
            Email            :
ttgdnnvgdtx.dt@quangninh.gov.vn

 

 2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

   Đồng chí: Nguyễn Thị Phương

                 Phó Giám đốc

    Điện thoại cơ quan : 0203 3584 289

             E-mail:nguyenthiphuong.dt@quangninh.gov.vn

            

 

 

 

                  Đồng chí: Trần Hữu Bắc

                           Phó Giám đốc

         Điện thoại cơ quan : 0203 3584 289

         E-mail: tranhuubac.dt@quangninh.gov.vn


             

 

 

   
   

3. Chức năng, nhiệm vụ

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5082
Đã truy cập: 2617179