Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

05/10/2020

 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên


 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên
            Địa chỉ          : Phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều
            Điện thoại     : 0203 3584 289
            Fax              :
            Email            :
ttgdnnvgdtx.dt@quangninh.gov.vn

 

 2. Tổ chức bộ máy

 

 

                      Giám đốc

        Đồng chí : Trái Duy Hưng

        Sinh năm : 1975

        Điện thoại cơ quan : 0203 3584 289

        E-mail :

            

                      Phó Giám đốc

         Đồng chí : Trịnh Xuân Thắng

        Sinh năm : 1982

        Điện thoại cơ quan : 0203 3584 289

         E-mail :

            

 

 

                        Phó Giám đốc

         Đồng chí : Nguyễn Khánh Tùng

         Sinh năm : 1985

         Điện thoại cơ quan : 0203 3584 289

         E-mail :


             

 

 

   
   

3. Chức năng, nhiệm vụ

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1688
Đã truy cập: 4860281