Trung tâm phục vụ hành chính công

17/11/2022

 

Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều

 

  

 

     1. Thông tin chung  

           

      Tên cơ quan  : Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều
      Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
      Điện thoại     :
      Fax                : 
      

      Email            : tthcc.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Trụ sở Trung tâm Hành chính công

 

      2. Tổ chức bộ máy 

 

             

Phó Giám đốc

Đồng chí:  Phan Thanh Nam

- Năm sinh: 1981

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Cử nhân kinh tế (kế toán)

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: phanthanhnam.dt@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0902.287.267

 

 

       Phó Giám đốc

 Đồng chí: Lê Ngọc Thắng 

- Năm sinh: 1988.

Trình độ Văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Số điện thoại di động: 0987.090.266.

- Email: lengocthang.dt@quangninh.gov.vn.

  

 

   3. Chức năng, nhiệm vụ:

   Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được quy định cụ thể như sau:
    3.1. Chức năng:
    Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, công dân theo quy định.
    3.2. Nhiệm vụ:
    a. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...);
mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
    b. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
   c. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Đông Triều (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh);
    - Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.
   - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
    d. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã quy định.
   đ.  Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
   e. Căn cứ vào số lượng thủ tục hành chính, khối lượng công việc, Trung tâm Hành chính công chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan để cử số lượng cán bộ, công chức, viên chức về làm việc tại Trung tâm cho phù hợp.
    g. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.
    h. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
     i. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
    k. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.
      l. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều giao.

 


 

Đến trang Dịch vụ công trực tuyến

 

DANH MỤC

TTHC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU


 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12757
Đã truy cập: 6190349