Hiệp hội gốm sứ

Hiệp hội gốm sứ

 

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Hiệp hội gốm sứ huyện Đông Triều
            Địa chỉ          : Thị trấn Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.
            Fax              : 0333.
            Email            :

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

           

              Đồng chí:  Nguyễn Công Lệnh

                                Chủ tịch

              Điện thoại cơ quan : 

              E-mail:

            

 


 

 

                Đồng chí: Đồng Thanh Hải

                             Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan 

                  E-mail:

 

 

 

 

               Đồng chí:  Quản Thị Hiền

                        Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan 

                  E-mail:

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 769
Đã truy cập: 6808769
Câu hỏi khảo sát

Á