Trung tâm y tế

 

Trung tâm y tế
   

 

1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Trung tâm y tế thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
            Fax              : 
            Email            : 

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

                      

                    Đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến

                               Giám đốc

             Sinh năm: 1961

            Điện thoại cơ quan : 0333870174

            E-mail:

            

 

 


 

 


                Đồng chí: Nguyễn Văn Dự

                             Phó Giám đốc

              Sinh năm: 1958  

              Điện thoại cơ quan: 0333582302

              E-mail: 

   

 

 

 

               Đồng chí: Nguyễn Kim Lâm

                             Phó Giám đốc

                  Sinh năm: 1960

                  Điện thoại cơ quan : 0333870483

                  E-mail:

 

 

 

               Đồng chí: Nguyễn Quang Hữu

                             Phó Giám đốc

                  Sinh năm: 1958

                  Điện thoại cơ quan : 0333870483

                  E-mail:

 

              

 

            Đồng chí: Đoàn Anh Tuấn

                             Phó Giám đốc

                  Sinh năm: 1968

                  Điện thoại cơ quan : 0333870483

                  E-mail:

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 719
Đã truy cập: 6675892
Câu hỏi khảo sát

Á