NH PTNT ĐÔNG TRIỀU

 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

 

1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh TX Đông Triều
            Địa chỉ          : - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
            Fax              : 
            Email            : 

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

                      

                    Đồng chí: Nguyễn Thị Thiệp

                                    Giám đốc

                      Điện thoại cơ quan :

                     E-mail:

  

 


 

 

                Đồng chí: Nguyễn Bá Lưu

 

                             Phó Giám đốc

                  Điện thoại cơ quan: 

                  E-mail: 

 

 

 

               Đồng chí: Hoàng Thị Hương

                             Phó Giám đốc

                  Điện thoại cơ quan : 

                 E-mail:

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 856
Đã truy cập: 6808856
Câu hỏi khảo sát

Á