.

01/05/2019

Bảo hiểm xã hội thị xã

  
 1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.870.289
            Fax              : 0333.
870.289         

            Email            : bhxh.dt@quangninh.gov.vn

  

  2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

                        Đồng chí:  Vũ Văn Tiến

                                   Giám đốc

               Điện thoại cơ quan : 0333.670.942

              E-mail:

            

 

 

 

 

 

                       

                     Đồng chí:  Nguyễn Xuân Hưng

                                 Phó giám đốc

                  Điện thoại cơ quan: 0912.-89.568 

                  E-mail:

 

 

 

 

 

                          Đồng chí: Hoàng Ngọc Mai

                                    Phó giám đốc

                  Điện thoại cơ quan :0363.555.668

                  E-mail:

 

 

  3. Chức năng, nhiệm vụ

- Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách chế độ Bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1042
Đã truy cập: 5003555