.

14/12/2020

 Viện kiểm sát nhân dân

   

1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.057
            Fax              : 02033.870.279
            Email            : vksnd.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

                      

                    Đồng chí: Nguyễn Văn Thạnh

                                  Viện Trưởng

      Điện thoại cơ quan :    02033.870.279

       E-mail: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn

            

 

 


 

 


                Đồng chí: Đỗ Văn Dũng

                      Phó Viện trưởng

         Điện thoại cơ quan: 02033.670.234

              E-mail:vksnd.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

               Đồng chí: Dương Thị Thúy Đào

                         Phó Viện trưởng

         Điện thoại cơ quan : 02033.870.362

         E-mail:duongthithuydao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

3. Chức năng nhiệm vụ:

 

     Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12720
Đã truy cập: 6190312