Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Triều

07/04/2022

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ Xà

I. THÔNG TIN CHUNG 

 • Tên cơ quan: Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Đông Triều
 • Địa chỉ: Khu 3, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại:
 • Email: hoilhpndt@gmail.com

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 * Ban lãnh đạo 

 


                 

 Đồng chí: VƯƠNG THỊ THU HÀ - Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã

 • Năm sinh: 1982
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp; Thạc sỹ Lâm học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
 • Email: thuhahudt@gmail.com
 • Số điện thoại di động: 0919775369

    


 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã

 • Năm sinh: 1980
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý Kinh tế.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
 • Email: hanhldld1980@gmail.com
 • Số điện thoại di động:  0913573261

 * Bộ phận chuyên môn 

Đồng chí: ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO, Ủy viên BTV, Chuyên viên Hội LHPN thị xã

 • Năm sinh: 1986
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Văn hóa Du lịch; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Văn hóa.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: phuongthaobtcdt@gmail.com
 • Số điện thoại di động: 0979253286

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

Hội LHPN thị xã Đông Triều có chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trong thị xã; tham gia xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước cấp thị xã; Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội LHPN thị xã có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; vận động thực hiện bình đẳng giới vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ.

 ------------

*Ghi chú:

 • Người cung cấp thông tin của đơn vị: Đào Thị Phương Thảo
 • Chức vụ: Ủy viên BTV, Chuyên viên Hội LHPN thị xã Đông Triều
 • Điện thoại liên hệ: 0979253286


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1364
Đã truy cập: 6353977