.

14/12/2020

 Hội Nông dân

   

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Hội Nông dân thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Phường.Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 023033.870.096
            Fax              : 
            Email            :hoinongdandt@gmail.com

  

2. Tổ chức bộ máy

                              

 

              Chủ tịch

Đồng Chí: Phạm Thị Thu Hà

Sinh năm: 1970

Điện thoại cơ quan: 02033.870.096

E-mail:


 

 

               

 Đồng chí: Nguyễn Văn Thìn

 Sinh năm: 1965           

 Điện thoại cơ quan: 02033.870.096

 E-mail:

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 471
Đã truy cập: 5877876