.

14/12/2020

 Hội Nông dân

   

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Hội Nông dân thị xã Đông Triều
            Địa chỉ           : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại      : 023033.870.096
            Fax                : 
            Email             :hoinongdandt@gmail.com

  

2. Tổ chức bộ máy

  * BAN LÃNH ĐẠO         

             

        1. Đồng chí: PHẠM THỊ THU HÀ

        Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

- Năm sinh: 1970

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ĐH

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Email:  phamthuha1965@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0979770452


 

 

       2. Đồng chí: NGUYỄN THỊ BÌNH

        Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

- Năm sinh: 1969

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: nguyenbinh248@gmail.com

- Số điện thoại di động:  0936719388

 

 

* BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

     Đồng chí: Lã Thị Hường

     Ủy viên BTV, Chuyên viên Hội Nông dân thị xã

- Năm sinh: 1985

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

- Email: lahuong09@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0388.15.9188

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

Hội Nông dân thị xã Thực hiện chức năng đại diện giai cấp Nông dân, phát huy vai trò làm chủ của giai cấp Nông dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở nông thôn, đảm bảo cho chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không những luôn sát với thực tế, hợp với nông dân mà còn thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ đi đôi với kỷ cương. Thực hiện chức năng tổ chức các phong trào nông dân, phát huy vai trò làm chỗ dựa cho Nhà nước trong việc thực hiện các Chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội ở nông thôn

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổ chức thực hiện phong trào Nông dân, tham mưu trực tiếp cho Thị uỷ về công tác Hội và phong trào Nông dân thị xã Đông Triều, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến nông dân.

 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước ở nông thôn, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

 Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nông dân đến với Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chính sách pháp luật, pháp lệnh dân chủ, tham gia xây dựng đường lối, chính sách pháp luật; đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 838
Đã truy cập: 6808838
Câu hỏi khảo sát

Á