.

 Hội Nông dân

   

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Hội Nông dân thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Phường.Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 023033.870.096
            Fax              : 
            Email            :hoinongdandt@gmail.com

  

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

 

            Đồng chí: Phạm Thị Thu Hà

                              Chủ tịch

               Điện thoại cơ quan : 02033.604.370

               E-mail:

            

 


 

 


                Đồng chí: Bùi Văn Hanh

                                Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan: 02033.870.096

                  E-mail:

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5250
Đã truy cập: 2617347