Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

14/12/2020

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 

 1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
            Địa chỉ          : Khu 2 - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.074
            Fax               :
02033.870.074            

            Email           

 

    2. Tổ chức bộ máy

 


 

 


                Đồng chí: Nguyễn Đình Thắng

                                Bí Thư 

                  Điện thoại cơ quan: 02033.581.686

                  E-mail: 

 

 

  

                Đồng chí:  Hoàng Tùng

                           Phó Bí Thư

                    Điện thoại cơ quan: 02033.870.074

                  E-mail: 

               

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 319
Đã truy cập: 5877724