.

THÔNG TIN CHUNG UBND XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Xã Hồng Thái Đông

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaidong/Trang/Default.aspx

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Đông

Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều

ubndxhongthaidong.dt@quangninh.gov.vn

0203. 657.1576

 

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

ổ chức bộ máy CBCC xã Hồng Thái Đông

 

 

 

Họ tên:Nguyễn Văn Tâm

Năm sinh:1966

Chức vụ:Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0904530407

 

 

 

Họ tên:Lê Xuân Hòa

Năm sinh:1964

Chức vụ:P. Bí thư Đảng ủy,CT.UB MTTQ  

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0912 331 085

 

 

 

Họ tên:Đỗ Văn Tân

Năm sinh:1977

Chức vụ:Phó Bí thư TT Đảng ủy xã , chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0978 202 209

 

 

 

Họ tên:Lê Ngọc Hưng

Năm sinh:1977

Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn:Đại học Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại0868 804 383

 

 

 

Họ và tên: Đỗ Văn Gần

Năm sinh:1973

Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0904 261 225

 

 

Họ tên:Phạm Văn Chung

Năm sinh:1981

Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ

Số điện thoại:0904 330 148

 

 

 

 

Họ tên:Vũ Văn Thạch

Năm sinh:1977

Chức vụ:Chủ tịch Hội CCB xã

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:035 947 7695

Năm sinh: 1977

 

 

 

Họ tên:Nguyễn Văn Giới

Năm sinh: 1988

Chức vụ:Chủ tịch Hội Nông dân xã

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0904 094 012

 

 

Họ tên: Đỗ Thị Chắt

Năm sinh:1971

Chức vụ:Chủ tịch Hội LH Phụ Nữ

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:034 48 54322

 

   

Họ tên:Nguyễn Thị Hằng Nga

Năm sinh:1993

Chức vụ:Bí thư Đoàn Thanh Niên

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0398799898

 

   

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Sáng

Năm sinh:1986

Chức vụ:Công chức tài chính -  kế toán

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ

Số điện thoại:034 452 6999

 

   

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Ngân

Năm sinh:1984

Chức vụ:Công chức Văn phòng – thống kê

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:

 

   

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Năm sinh:1984

Chức vụ:Công chức Văn phòng – thống kê

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0904 588 115

 

   

 

Họ và tên: Lại Thị Kim Anh

Năm sinh:1981

Chức vụ:Công chức Tư pháp – hộ tịch

Trình độ chuyên môn:Trung cấp

Số điện thoại:0986 813 226

 

   

 

Họ và tên: Hoàng Ngọc Tuyền

Năm sinh:19695

Chức vụ:Công chức địa chính – xây dựng

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0367 005 683

 

   

 

Họ và tên: Lê Văn Đệ

Năm sinh:1971

Chức vụ:Công chức địa chính – xây dựng

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0904 290 323

 

   

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân

Năm sinh:1995

Chức vụ:Công chức văn hóa – xã hội

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0396 215 158

 

   

 

Họ và tên: Nguyễn Quang Bích

Năm sinh:1972

Chức vụ:Công chức văn hóa – xã hội

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:0968 843 6215

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Thi

Năm sinh:1977

Chức vụ:Trưởng Công an xã

Cấp bậc: Trung tá

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:

 

 

 

Họ và tên: Bùi Văn Hải

Năm sinh:1984

Chức vụ:Chỉ huy trưởng Quân sự

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại:


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 953
Đã truy cập: 5262972