.

THÔNG TIN CHUNG UBND XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Xã Hồng Thái Đông

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaidong/Trang/Default.aspx

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Đông

Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều

ubndxhongthaidong.dt@quangninh.gov.vn

0203. 657.1576

 

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
STT
Ảnh thẻ
Thông tin cá nhân
 
1
 
Họ tên:
Lương Văn Đại
Năm sinh:
1965
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0978 288 809
2
 
Họ tên:
Lê Xuân Hòa
Năm sinh:
1965
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
P. Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0912 331 085
3
 
Họ tên:
Đỗ Văn Tân
Năm sinh:
1977
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
 
0978 202 209
4
 
Họ tên:
Hoàng Văn Thiêm
Năm sinh
1981
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Phó chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0978 150 599
5
 
Họ tên:
Phạm Văn Chung
Năm sinh
1981
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Phó chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0904 330 148
6
 
Họ tên:
Vũ Văn Thắng
Năm sinh
1963
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Chủ tịch UB MTTQ xã
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0904 379 916
7
 
Họ tên:
Vũ Văn Thạch
Năm sinh:
1977
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Chủ tịch Hội CCB xã
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0165 947 7695
8
 
Họ tên:
Nguyễn Văn Giới
Năm sinh
1988
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Chủ tịch Hội Nông dân xã
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0904 094 012
9
 
Họ tên:
Đỗ Thị Chắt
Năm sinh:
1971
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Chủ tịch Hội LH Phụ Nữ
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0164 48 54322
10
 
Họ tên:
Nguyễn Văn Sáng
Năm sinh
1986
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Bí thư Đoàn Thanh Niên
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0164 452 6999
11
 
Họ tên:
Mạc Thị Tường
Năm sinh:
1966
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Công chức tài chính -  kế toán
Trình độ chuyên môn:
Trung cấp
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0167 886 2666
12
 
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Ngân
Năm sinh:
1984
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Công chức Văn phòng – thống kê
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
 
Số điện thoại:
 
13
 
Họ tên:
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Năm sinh:
1984
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Công chức Văn phòng – thống kê
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
 
Số điện thoại:
0904 588 115
14
 
Họ tên:
Nguyễn Văn Khởi
Năm sinh:
1964
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Công chức Tư pháp – hộ tịch
Trình độ chuyên môn:
Trung cấp
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0914 347 507
15
 
Họ tên:
Phạm Ngọc Đức
Năm sinh:
1969
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Công chức địa chính – xây dựng
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0987 132 558
16
 
Họ tên:
Nguyễn Văn Lưỡng
Năm sinh:
1981
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Công chức địa chính – xây dựng
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0904 135 898
17
 
Họ tên:
Phạm Thị Mai Liên
Năm sinh:
1983
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Công chức văn hóa – xã hội
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0986 556 145
18
 
Họ tên:
Nguyễn Quang Bích
Năm sinh:
1972
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Công chức văn hóa – xã hội
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0968 843 6215
19
 
Họ tên:
Đỗ Văn Gần
Năm sinh
1973
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Trưởng công an
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0904 261 225
19
 
Họ tên:
Nguyễn Quốc Toản
Năm sinh
1985
Dân tộc:
Kinh
Đơn vị công tác:
UBND xã Hồng Thái Đông
Chức vụ:
Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại:
0981 751 685
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 435
Đã truy cập: 4671877