.

06/11/2019

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Yên Thọ
            Địa chỉ          : Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
02033.871.313
            Fax               :

            E-mail           : 
ubndxyentho.dt@quangninh.gov.vn

 

  

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Cường
       Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1971

           Điện thoại cơ quan: 0333.871.313

           Email:


 

 

* Phó Bí Thư

 


 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Du
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1965

           Điện thoại cơ quan:

            Email: nguyenvandu832@gmail.com

 


 

           Đồng chí: Phạm Văn Mười
                    Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan:

            Email: 

 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

 

 


 


          Đồng chí: Phạm Văn Thuy
                   Phó Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh: 1960

           Điện thoại cơ quan: 0333.871.313

            Email: 

 

 

 


 

 

           Đồng chí: Trần Văn Đoàn
                   Phó Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh: 1974

           Điện thoại cơ quan: 0333.871.313

            Email: 

 

 

 


 

 

          

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2903
Đã truy cập: 4560830