.

10/11/2022

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Yên Thọ
            Địa chỉ          : Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
02033.871.313
            Fax               :

            E-mail           : 
ubndxyentho.dt@quangninh.gov.vn

 

  

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

 

     

Họ tên: Nguyễn Văn Đệ

Năm sinh: 26/04/1972

Trình độ học vấn:12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 0333.871.313

       


* Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

 


 

 Đồng chí: Phạm Văn Mười

 

Năm sinh: 07/03/1968

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

 

 

 * Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

 

 


         

Đồng chí: Nguyễn Văn Du


 Năm sinh: 07/06/1965

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

 

 * Phó Chủ tịch HĐND phường

Đồng chí: Trần Văn Tuấn

 

Năm sinh: 11/10/1974

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

 

 * Phó Chủ tịch UBND phường

Họ tên: Nguyễn Thị Hương

 

Năm sinh: 06/10/1882

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12307
Đã truy cập: 6189899