.

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Yên Đức
            Địa chỉ          : Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3676.675
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxyenduc.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Nguyễn Thế Biên
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1966

           Điện thoại cơ quan:0203.3676.675

           Email: 

 

 


          

 

* Phó Bí Thư

 

 

           Đồng chí: Đậu Thị Hải Nhung 
                 Phó Bí thư Đảng ủy
           Năm sinh: 1973

           Điện thoại cơ quan:0203.3676.675

           Email: 

 

 

 

  

               

           Đồng chí: Phạm Văn Phượng
                    Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1972

           Điện thoại cơ quan:0203.3676.675

            Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

           Đồng chí: Phạm Ngọc Thanh
          Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3676.675

           Email: 

 

 

 

 

           Đồng chí: Bùi Văn Nghinh
           Phó Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3676.675

           Email: 

 

 

 
TT Họ và tên Chức vụ/ chức danh
I XÃ YÊN ĐỨC  
1 Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy
2 Đậu Thị Hải Nhung Phó Bí thư đảng ủy
3 Phạm Ngọc Thanh Chủ tịch UBND
4 Phạm Văn Phượng Phó Chủ tịch HĐND
5 Bùi Văn Nghinh Phó chủ tịch UBND
6 Mạc Thị Thương Chủ tịch UBMTTQ
7 Vũ Đình Diên Chủ tịch hội Nông dân
8 Vũ Vân Hải Chủ tịch Hội CCB
9 Phạm Thị Huế Chủ tịch Hội LHPN
10 Trịnh Quý Thanh Bí thư đoàn TN
11 Nguyễn Thị Hải CC Văn phòng-Thống kê
12 Trần Thị Sáu CC Văn phòng-Thống kê
13 Nguyễn Văn Quang CC Tài chính-Kế toán
14 Phạm Ngọc Đức CC Địa chính -Xây dựng
15 Nguyễn Thị Mai Anh CC Địa chính -Xây dựng
16 Trịnh Hồng Quân CC Tư pháp- Hộ tịch
17 Nguyễn Văn Phóng Trưởng công an
18 Bùi Xuân Đại Chỉ huy trưởng Quân sự
                   

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1724
Đã truy cập: 4860317