.

09/11/2022

  UBND PHƯỜNG KIM SƠN

Phường Kim Sơn 

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongkimson/Trang/Default.aspx

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Kim Sơn
            Địa chỉ          : Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
02033.871.323
            Fax                : 02033.871.323
            E-mail           : 
ubndpkimson.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

 

 

Đồng chí: 

- Năm sinh: 

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên Chính

- Điện thoại: 

 

* Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

 


 

  Đồng chí: Đỗ Văn Đông   

- Năm sinh: 20/08/1965

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên  

- Điện thoại: 0912292061

* Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ phường

 

          

Đồng chí: 

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 

 

*  Phó Chủ tịch HĐND phường

 

Đồng chí: Tăng Văn Thắng 

- Năm sinh: 10/4/1974

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại: 0984450278

   
* Phó Chủ tịch UBND phường: 02 Đồng chí

         

Đồng chí: Nguyễn Văn Diễn 

- Năm sinh: 24/9/1973

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại: 0988141572

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Yêm

- Năm sinh: 14/01/1969

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại: 0904630202

 

3. ĐẶC ĐIỂM TỈNH HÌNH

Kim Sơn là phường nằm ở trung tâm thị xã Đông Triều, có Quốc lộ 18A phía đông giáp phường Mạo Khê, phía tây giáp phường Xuân Sơn, Hưng Đạo, phía bắc giáp xã Bình Khê. Tổng diện tích tự nhiên là 10,45km2. Phường có 05 khu phố, có 2.369 hộ với 8.690 nhân khẩu. Đảng bộ có 12 chi bộ gồm 412 đảng viên. Trong những năm gần đây cán bộ và nhân dân phường Kim sơn đã đoàn kết thống nhất thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống của nhân dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Phát huy hiệu quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, khu phố văn minh.

Phường Kim Sơn là đơn vị hành chính cấp phường loại 1, được biên chế 25 cán bộ, công chức. Hiện nay phường đang bố trí sử dụng 18 cán bộ, công chức. CBCC của phường có trình độ chuyên môn Đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Hằng năm, 100% CBCC phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được tuyên dương khen thưởng.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, quan tâm đầu tư trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Thực hiện niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí, niêm yết Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo quy định của UBND tỉnh. Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân được thực hiện đúng quy trình đảm bảo thời gian, không có hồ sơ quá hạn.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1382
Đã truy cập: 6353995